Adobe Flash - Install
» WszystkieAktualności
Internet na rynku
// 2014-09-29 do 2014-10-30 Internet na rynku
Od ubiegłego poniedziałku na rynku w Czarnym Dunajcu i pewnie w jego bliskim sąsiedztwie można już korzystać z darmowego dostępu do Internetu. Przy współudziale Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu jedna z lokalnych firm udostępniła zainteresowanym taką możliwość. Po połączeniu z siecią klientów powita baner, jaki prezentujemy obok. Po zaakceptowaniu regulaminu uzyskamy bezpłatny dostęp do sieci Internet. Nazwa rozgłoszeniowa sieci SSID to: HotSpot_Rynek. Na razie dostępne jest połączenie o prędkości 512/128 kbps. W imieniu administratorów zapraszamy do korzystania z nowego udogodnienia.
Say
czytaj więcej
Sportowy rozkład jazdy
// 2014-09-29 do 2014-10-13 Sportowy rozkład jazdy
Jak co roku we wrześniu w sali widowiskowej budynku OSP w Czarnym Dunajcu odbyło się spotkanie nauczycieli wychowania fizycznego. Rozmawiano głównie o planach na nowy rok szkolny oraz o realizacji ubiegłorocznego kalendarza. czytaj więcej
Siódemki piłkarskie szkół podstawowych
// 2014-09-29 do 2014-10-13 Siódemki piłkarskie szkół podstawowych
W poniedziałek, 15 września, na boiskach „Orlik” w Czarnym Dunajcu i w Cichem odbył się turniej piłki nożnej „Siódemki piłkarskie szkół podstawowych”. Organizatorem zawodów była Gmina Czarny Dunajec przy współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gminy w Czarnym Dunajcu. czytaj więcej
Szóstki piłkarskie gimnazjów
// 2014-09-29 do 2014-10-13 Szóstki piłkarskie gimnazjów
We wtorek, 16 września, na boiskach „Orlik” w Czarnym Dunajcu i w Cichem odbył się turniej piłki nożnej „Szóstki piłkarskie gimnazjów”. Organizatorem zawodów była Gmina Czarny Dunajec przy współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gminy w Czarnym Dunajcu. czytaj więcej
Gminne Złote Gody
// 2014-09-29 do 2014-10-13 Gminne Złote Gody
We wtorek, 9 września, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnym Dunajcu odbyła się wyjątkowa uroczystość. Wójt gminy Józef Babicz wręczył zaproszonym gościom medale za długoletnie pożycie małżeńskie. czytaj więcej
ZAKOŃCZENIE REMONTU GARAŻU OSP STARE BYSTRE
// 2014-09-24 do 2014-10-08 ZAKOŃCZENIE REMONTU GARAŻU OSP STARE BYSTRE
Jest nam miło poinformować, że w tym roku dotację w ramach konkursu „Małopolskie remizy 2014” otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Starem Bystrem. W ramach umowy wykonane zostały prace modernizacyjne garażu oraz sali głównej. Kwota dotacji udzielona przez Marszałka Województwa wyniosła 15 671 zł całość inwestycji wyniosła 39130. Brakującą kwotę dołożyła Gmina Czarny Dunajec. czytaj więcej
Zakup umundurowania bojowego dla jednostek OSP!
// 2014-09-23 do 2014-10-07 Zakup umundurowania bojowego dla jednostek OSP!
Przekazania umundurowania dokonali Wójt Gminy Józef Babicz, Skarbnik Gminy Stanisława Pilch, Sekretarz Gminy Michał Jarończyk, a odbioru dokonali, Naczelnik OSP Podczerwone Józef Leja, OSP Pieniążkowice Zdzisław Gal, OSP Piekielnik Stanisław Żądlak. czytaj więcej
Ogłoszenia / Obwieszczenia
ArchiwumAktualne przetargi
ArchiwumPostępowanie administracyjne
ArchiwumOgłoszenia inne
GOPS - osoby niepełnosprawne
//2014-02-17 do 2014-12-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Józefa Piłsudskiego 4, informuje, osoby niepełnosprawne, oraz poruszające się na wózkach inwalidzkich, iż z uwagi na bariery architektoniczne w budynku, przyjmowane są one w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 12 Dziennik Podawczy (ul. Józefa Piłsudskiego 2).
Pracownik socjalny tut. Ośrodka po uzyskaniu informacji od pracownika z Urzędu, podejdzie do danej osoby.
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 27 sierpnia 20 1 4 r.
//2014-08-28 do 2014-11-16
o terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
w celu zgłaszania kandydatów na radnych do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015
//2014-08-22 do 2014-10-31
Wyprawka Szkolna 2014
//2014-05-30
Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 r. będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.
Dowody osobiste
//2014-02-12 do 2014-12-30
Wójt Gminy Czarny Dunajec informuje, iż dowody osobiste wydane w 2004r. tracą ważność w 2014r. W związku powyższym każdy winien sobie sprawdzić datę ważności dowodu osobistego, a w przypadku stwierdzenia nieważności dokumentu, istnieje obowiązek zgłoszenia się co najmniej miesiąc przed upływem terminu ważności, celem złożenia nowego wniosku dowodowego.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI!
//2014-02-12 do 2014-12-30
Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974r. ( Dz.U z 2006r. Nr 139 poz. 993 ze zmianami ), na podstawie art.33 nikt nie ma prawa zatrzymywać dowodu osobistego chyba, że taka możliwość wynika z uregulowania zawartego w przepisach prawa.
UTRATA DOWODU OSOBISTEGO!
//2014-02-12 do 2014-12-30
Utratę dowodu osobistego należy niezwłocznie zgłosić w:

- dowolnym organie gminy lub miasta
- w urzędzie konsularnym, w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju
Uproszczenia wynikające z ustawy o ewidencji ludności
//2013-01-09 do brak
Wójt Gminy w Czarnym Dunajcu informuje, że w dniu 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1407), na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego.
brak
Agroturystyka w Gminie Czarny Dunajec