Adobe Flash - Install
» WszystkieAktualności
Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu
// 2015-03-06 do 2015-03-20 Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu
Krzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców to kolejny priorytet gminy Czarny Dunajec, dlatego zarządzeniem wójta gminy Józefa Babicza przyznane zostały dotacje dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej. czytaj więcej
Zawody w biegach narciarskich w ramach Memoriału im. Zdzisława Duraja
// 2015-03-05 do 2015-03-19 Zawody w biegach narciarskich w ramach Memoriału im. Zdzisława Duraja
4 marca na trasach biegowych w Czerwiennem odbyły się zawody w narciarstwie biegowym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz w kategorii open w ramach corocznego Memoriału im. Zdzisława Duraja, wieloletniego dyrektora Szkoły Podstawowej w Podczerwonem. czytaj więcej
Zebrania sprawozdawcze w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych
// 2015-03-05 do 2015-03-19 Zebrania sprawozdawcze  w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych
Zgodnie z Uchwałą Nr 8/2014 Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP z dnia
06.12.2014r w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczej OSP woj. małopolskiego za 2014 rok w gminie dobiegają końca zebrania sprawozdawcze.
czytaj więcej
Wybory sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Czarny Dunajec
// 2015-03-04 do 2015-03-08 Wybory sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Czarny Dunajec
W najbliższą niedzielę, 8 marca odbędzie się pierwszy etap wyborów sołtysów i członków Rad Sołeckich w gminie Czarny Dunajec. Włodarzy wybiorą mieszkańcy sołectw Dział, Piekielnik, Pieniążkowice, Podczerwone, Podszkle, Wróblówka, Załuczne. Głosowanie odbędzie się w godz. 8.00 - 18.00. czytaj więcej
Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego
// 2015-03-04 do 2015-03-18 Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego
Gmina Czarny Dunajec dba o rozwój kulturalny mieszkańców, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Kultura i tradycja naszych przodków jest bardzo bogata, dlatego trzeba o nią dbać. czytaj więcej
NOWE DOWODY OSOBISTE- ZABEZPECZENIA PRZED FAŁSZERSTWEM
// 2015-03-04 do 2015-12-31 NOWE DOWODY OSOBISTE- ZABEZPECZENIA PRZED FAŁSZERSTWEM
1 marca 2015 r. weszły w życie nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o dowodach osobistych oraz Ustawa o ewidencji ludności. Wprowadzają one zmiany, które docelowo mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie. Zmiany te docelowo mają być dla klientów korzystne, ale w początkowym okresie funkcjonowania nowych rozwiązań czas załatwiania spraw może się wydłużyć. Ma to związek z nowym, wciąż modyfikowanym przez MSW systemem informatycznym. czytaj więcej
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2015 ROKU
// 2015-03-04 do 2015-03-19
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 06 listopada 2014 roku w okresie od 02 lutego do 30 kwietnia 2015 roku przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa. czytaj więcej
I halowy turniej piłkarski o puchar Wójta gminy Czarny Dunajec
// 2015-03-02 do 2015-03-16 I halowy turniej piłkarski o puchar Wójta gminy Czarny Dunajec
W drugim tygodniu ferii w dniach od 25 do 26 lutego odbył się I halowy turniej piłkarski o puchar Wójta gminy Czarny Dunajec. Turniej rozegrano w 6 kategoriach wiekowych w rocznikach od 2009 – 1998, uczestniczyło w nim przeszło 300 młodych zawodników. czytaj więcej
Kager Terenowiec Super Rally Snow w gminie Czarny Dunajec
// 2015-03-01 do 2015-03-15 Kager Terenowiec Super Rally Snow w gminie Czarny Dunajec
W dniach 27 - 28 lutego gminę Czarny Dunajec odwiedzili kierowcy z całej Polski, by wziąć udział w rajdzie Kager Terenowiec Super Rally Snow pod patronatem honorowym wójta gminy Czarny Dunajec Józefa Babicza i starosty nowotarskiego Krzysztofa Fabera organizowanym przez firmę Super Rally przy współpracy gminy Czarny Dunajec. Nie zabrakło też zawodników z terenu gminy. czytaj więcej
Ogłoszenia / Obwieszczenia
ArchiwumAktualne przetargi
ArchiwumPostępowanie administracyjne
brak
ArchiwumOgłoszenia inne
Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 23 lutego 2015 r.
//2015-02-24 do 2015-04-30
w sprawie: ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury pod nazwą : „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”
Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 23 lutego 2015 r.
//2015-02-24 do 2015-04-30
w sprawie: ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą : „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”
ZARZĄDZENIE Nr 19/2015 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 9 lutego 2015 roku
//2015-02-17 do 2015-05-25
w sprawie: miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na obszarze Gminy Czarny Dunajec, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku
Konsultacje do LSR 2014-2020 Wspólnie przygotujmy lokalną strategię działania
//2015-01-07 do 2015-03-31
Proszę Państwa stoi przed Nami zadanie jakim jest przygotowanie lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020 Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania. Zapewne nie będzie to zadanie łatwe, ale z pewnością wspólna praca nad nim pozwoli osiągnąć oczekiwane efekty w przyszłości.
Uproszczenia wynikające z ustawy o ewidencji ludności
//2013-01-09 do brak
Wójt Gminy w Czarnym Dunajcu informuje, że w dniu 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1407), na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego.
brak
Agroturystyka w Gminie Czarny Dunajec