Adobe Flash - Install
» WszystkieAktualności
Zakup umundurowania bojowego dla jednostek OSP!
// 2014-09-23 do 2014-10-07 Zakup umundurowania bojowego dla jednostek OSP!
Przekazania umundurowania dokonali Wójt Gminy Józef Babicz, Skarbnik Gminy Stanisława Pilch, Sekretarz Gminy Michał Jarończyk, a odbioru dokonali, Naczelnik OSP Podczerwone Józef Leja, OSP Pieniążkowice Zdzisław Gal, OSP Piekielnik Stanisław Żądlak. czytaj więcej
Ćwiczenia pożarnicze w miejscowości Habovka w Republice Słowackiej
// 2014-09-22 do 2014-10-06 Ćwiczenia pożarnicze w miejscowości Habovka w Republice Słowackiej
W dniu 21.09.2014 r. Druhowie Ochotniczej Straży Pozarnej w
Czarnym Dunajcu uczestniczyli w cwiczeniu pożarniczym w miejscowości Habovka w Republice Słowackiej. Ćwiczenie jest realizowane w ramach projektu pn.
„Wspólne zapobieganie, koordynacja działań i gotowość do skutecznej ochrony przeciwpożarowej środowiska i mieszkańców regionów przygranicznych Habovka-Czarny Dunajec” w ramach
Programu Wpółpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013
czytaj więcej
DOŻYNKI PARAFIALNE W CHOCHOŁOWIE
// 2014-09-22 do 2014-10-06 DOŻYNKI PARAFIALNE W CHOCHOŁOWIE
W niedzielę 7 września 2014 roku w Chochołowie odbyły się, organizowane corocznie Dożynki parafialne.
Mszę Świętą dziękczynną odprawili Księża: Ksiądz Kanonik Stanisław Syc Proboszcz Parafii oraz Ksiądz Kanonik Władysław Kos.
Wieńce dożynkowe oraz inne dary tj. oscypki, miód oraz chleb przygotowali i złożyli przed ołtarzem przedstawiciele Chochołowa, Koniówki i Zagród z Dzianisza.
Gośćmi uroczystości byli Przewodnicząca Rady Gminy Pani Beata Palenik oraz Wójt Gminy Pan Józef Babicz.
czytaj więcej
ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
// 2014-09-17 do 2014-09-27
Urząd Gminy Czarny Dunajec informuje mieszkańców Gminy Czarny Dunajec, że w dniu 27 września 2014 r. (tj. czwarta sobota miesiąca) w miejscowości Czarny Dunajec przy ul. Józefa Piłsudskiego 2 koło budynku Urzędu Gminy w godzinach 8:00 – 14:00 odbędzie się:
1. zbiórka odpadów niebezpiecznych i chemikaliów takich jak: niewykorzystane farby, lakiery, kleje, żywice, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia oraz opakowania po tych środkach, środki ochrony roślin oraz opakowania po tych środkach, aerozole i opakowania po aerozolach, przeterminowane i niewykorzystane lekarstwa, zużyte baterie, w tym alkaliczne i inne odpady, w tym: zużyte lampy fluorescencyjne, urządzenia zawierające rtęć (jak termometry) oraz
2. zbiórka drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego czytaj więcej
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
// 2014-09-15 do 2014-10-25
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Czarny Dunajec czytaj więcej
Ankieta dotycząca wykorzystania obiektów sportowych w województwie małopolskim
// 2014-09-11 do 2014-10-31
Szanowni Państwo!

Najwyższa Izba Kontroli prowadzi kontrolę wykorzystania obiektów sportowych w województwie małopolskim. Jednym z ocenianych obszarów jest stan bazy sportowej oraz działalność w zakresie rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców. Chcąc uzyskać możliwie najszerszą i najbardziej obiektywną informację zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety zamieszczonej poniżej. Jej wyniki posłużą nam do oceny istniejącego stanu.
czytaj więcej
Hołdymas 2014 - gminne dożynki
// 2014-09-10 do 2014-09-25 Hołdymas 2014 - gminne dożynki
W ostatnią niedzielę sierpnia po raz 24. świętowano w Czarnym Dunajcu pomyślne zebranie plonów i zbliżający się koniec tegorocznych prac polowych. Mowa o dożynkach gminnych zwanych Hołdymasem. Głównym organizatorem imprezy był jak zwykle czarnodunajecki Urząd Gminy a dokładnie Centrum Kultury i Promocji. W przygotowania włączyły się także lokalne instytucje i organizacje. Nie zawiedli też sponsorzy, których hojność znacząco podnosi atrakcyjność programu obchodów. Hołdymas jak zwykle gwarantował dobrą zabawę wszystkim uczestnikom gminnego święta. czytaj więcej
Ogłoszenia / Obwieszczenia
ArchiwumAktualne przetargi
ArchiwumPostępowanie administracyjne
ArchiwumOgłoszenia inne
ZAPYTANIE OFERTOWE - promocja
//2014-09-23 do 2014-09-29
GOPS - osoby niepełnosprawne
//2014-02-17 do 2014-12-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Józefa Piłsudskiego 4, informuje, osoby niepełnosprawne, oraz poruszające się na wózkach inwalidzkich, iż z uwagi na bariery architektoniczne w budynku, przyjmowane są one w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 12 Dziennik Podawczy (ul. Józefa Piłsudskiego 2).
Pracownik socjalny tut. Ośrodka po uzyskaniu informacji od pracownika z Urzędu, podejdzie do danej osoby.
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 27 sierpnia 20 1 4 r.
//2014-08-28 do 2014-11-16
o terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
w celu zgłaszania kandydatów na radnych do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015
//2014-08-22 do 2014-10-31
Wyprawka Szkolna 2014
//2014-05-30
Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 r. będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.
Dowody osobiste
//2014-02-12 do 2014-12-30
Wójt Gminy Czarny Dunajec informuje, iż dowody osobiste wydane w 2004r. tracą ważność w 2014r. W związku powyższym każdy winien sobie sprawdzić datę ważności dowodu osobistego, a w przypadku stwierdzenia nieważności dokumentu, istnieje obowiązek zgłoszenia się co najmniej miesiąc przed upływem terminu ważności, celem złożenia nowego wniosku dowodowego.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI!
//2014-02-12 do 2014-12-30
Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974r. ( Dz.U z 2006r. Nr 139 poz. 993 ze zmianami ), na podstawie art.33 nikt nie ma prawa zatrzymywać dowodu osobistego chyba, że taka możliwość wynika z uregulowania zawartego w przepisach prawa.
UTRATA DOWODU OSOBISTEGO!
//2014-02-12 do 2014-12-30
Utratę dowodu osobistego należy niezwłocznie zgłosić w:

- dowolnym organie gminy lub miasta
- w urzędzie konsularnym, w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju
Uproszczenia wynikające z ustawy o ewidencji ludności
//2013-01-09 do brak
Wójt Gminy w Czarnym Dunajcu informuje, że w dniu 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1407), na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego.
brak
Agroturystyka w Gminie Czarny Dunajec