Adobe Flash - Install
» WszystkieAktualności
Trwa egzamin gimnazjalny
// 2014-04-24 do 2014-04-25 Trwa egzamin gimnazjalny
W gimnazjach gminy Czarny Dunajec, podobnie jak we wszystkich tego typu szkołach w kraju, trwają zmagania gimnazjalistów z arkuszami egzaminacyjnymi. To już drugi dzień walki o dobre wyniki, decydujące często o przyszłości młodych uczniów. Egzamin gimnazjalny zdaje w tym roku blisko 380 tysięcy gimnazjalistów. czytaj więcej
Kalwaryjskie misteria
// 2014-04-18 do 2014-04-30 Kalwaryjskie misteria
Jak co roku przed Wielkanocą zaludniają się kalwaryjskie dróżki. Pomiędzy kaplicami i kościołami polskiej Jerozolimy od Niedzieli Palmowej do Wielkiego Piątku w modlitewnym skupieniu przejdzie ponad 150 tysięcy pielgrzymów. Wielu z nich przyjechało z daleka, z różnych stron Polski i Europy, by na własne oczy zobaczyć przejmujące sceny, ilustrujące ostatnie dni ziemskiego życia Jezusa z Nazaretu. Jedni przyjeżdżają z ciekawości, inni z przyzwyczajenia. Jednak wspólnym celem większości pątników jest osobisty udział w przypominanych wydarzeniach i głębokie zamyślenie się nad ceną naszego odkupienia… czytaj więcej
Tragiczny finał poszukiwań
// 2014-04-18 do 2014-04-30 Tragiczny finał poszukiwań
Od ubiegłej niedzieli ponad 200 osób brało udział w poszukiwaniach 78. letniego mężczyzny, mieszkańca Piekielnika, który w sobotę około 10 rano wybrał się do pobliskiego lasu. Gdy nie wrócił na noc do domu zawiadomiono policję i rozpoczęła sie akcja poszukiwawcza. czytaj więcej
Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie
// 2014-04-17 do 2014-05-09
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 25 kwietnia do 9 maja 2014 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie. czytaj więcej
Święto Cieśli i Dekarza - Chochołów, 1-3.05.2014 r. Zapraszamy!
// 2014-04-16 do 2014-04-30
Dbałość o jakość wykonawstwa i promowanie poprawnych rozwiązań należy do fundamentalnych kwestii wszystkich osób i instytucji związanych z branżą dachową. Działając w tym duchu, jako wydawca najstarszego polskiego czasopisma poświęconego wyłącznie branży dachowej i dekarskiej, wraz z Polską Federacją Dekarzy, Blacharzy i Cieśli zapraszamy na Święto Cieśli i Dekarza. Wydarzenie odbędzie się w Chochołowie w dniach 1-3.05.2014. czytaj więcej
UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
// 2013-07-19
Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205 , poz. 1206) od 1 września 2012 r. zmieniły się procedury dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych (art. 70b ustawy o systemie oświaty).
W związku z powyższym dotychczasowe dofinansowanie kosztów przygotowania młodocianego pracownika
w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania prac w określonym zawodzie stanowi pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis. czytaj więcej
Ogłoszenia / Obwieszczenia
ArchiwumAktualne przetargi
ArchiwumPostępowanie administracyjne
brak
ArchiwumOgłoszenia inne
GOPS - osoby niepełnosprawne
//2014-02-17 do 2014-12-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Józefa Piłsudskiego 4, informuje, osoby niepełnosprawne, oraz poruszające się na wózkach inwalidzkich, iż z uwagi na bariery architektoniczne w budynku, przyjmowane są one w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 12 Dziennik Podawczy (ul. Józefa Piłsudskiego 2).
Pracownik socjalny tut. Ośrodka po uzyskaniu informacji od pracownika z Urzędu, podejdzie do danej osoby.
Ogłoszenie o komunalizacji działki
//2014-04-14 do 2014-05-15
Dowody osobiste
//2014-02-12 do 2014-12-30
Wójt Gminy Czarny Dunajec informuje, iż dowody osobiste wydane w 2004r. tracą ważność w 2014r. W związku powyższym każdy winien sobie sprawdzić datę ważności dowodu osobistego, a w przypadku stwierdzenia nieważności dokumentu, istnieje obowiązek zgłoszenia się co najmniej miesiąc przed upływem terminu ważności, celem złożenia nowego wniosku dowodowego.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI!
//2014-02-12 do 2014-12-30
Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974r. ( Dz.U z 2006r. Nr 139 poz. 993 ze zmianami ), na podstawie art.33 nikt nie ma prawa zatrzymywać dowodu osobistego chyba, że taka możliwość wynika z uregulowania zawartego w przepisach prawa.
UTRATA DOWODU OSOBISTEGO!
//2014-02-12 do 2014-12-30
Utratę dowodu osobistego należy niezwłocznie zgłosić w:

- dowolnym organie gminy lub miasta
- w urzędzie konsularnym, w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju
Uproszczenia wynikające z ustawy o ewidencji ludności
//2013-01-09 do brak
Wójt Gminy w Czarnym Dunajcu informuje, że w dniu 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1407), na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego.
brak
Agroturystyka w Gminie Czarny Dunajec