Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Postępowanie administracyjne

Aktualne

OŚ.6220.5.2018 Informacja do publicznej widomości o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2018-06-11 do 2018-06-25 // czytaj cały
dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wody – studni SB-2 zlokalizowanej na działce ewid. nr 1282/3 w miejscowości Stare Bystre w celu zaopatrzenia w wodę budynku usługowo – mieszkalnego
OŚ.6220.5.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2018-06-11 do 2018-06-25 // czytaj cały
dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wody – studni SB-2 zlokalizowanej na działce ewid. nr 1282/3 w miejscowości Stare Bystre w celu zaopatrzenia w wodę budynku usługowo – mieszkalnego
Agroturystyka w Gminie Czarny Dunajec