Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenia inne

Aktualne

REGULAMIN otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2018 roku p.n „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”
2018-01-09 do 2018-02-02 // czytaj cały
w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2017 roku przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Otwarty konkurs ofert Nr 1/2018 na wykonywanie zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2018 roku:
2018-01-09 do 2018-02-02 // czytaj cały
związanych z realizacją zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa
narodowego”,
Zgubiłeś dowód? Zastrzeż go w banku!Zgubiłeś dowód? Zastrzeż go w banku!
2017-11-28 do 2018-12-31 // czytaj cały
Projekt, do udziału w którym zapraszamy od 2008r. wszystkie gminy w Polsce. Akcja realizowana jest przez Związek Banków Polskich, pod patronem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz we współpracy z Policją i Federacją Konsumentów.
Agroturystyka w Gminie Czarny Dunajec