Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenia inne

Aktualne

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków UEZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków UE
2017-09-06 do 2017-09-23 // czytaj cały
w ramach 1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Podziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO
2017-08-31 do 2017-09-29 // czytaj cały
Wójt Gminy Czarny Dunajec na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 roku poz.1916) ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2017 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Zmiany dot. wycinki drzew i krzewów – od 1 stycznia 2017 r.
2017-01-05 do 2017-12-31 // czytaj cały
W dniu 16 grudnia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.
Uwaga! Dowody osobiste wyprodukowane w 2007r. tracą ważność w 2017r.Uwaga! Dowody osobiste wyprodukowane w 2007r. tracą ważność w 2017r.
2017-01-01 do 2017-12-31 // czytaj cały
Przypominamy! Dowody osobiste, którym upłynął termin ważności są NIEWAŻNE!
Agroturystyka w Gminie Czarny Dunajec