ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenia inne

Aktualne

#Nierozerwalni - Kampania Społeczna realizowana w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020
2019-06-13 do 2019-06-27 // czytaj cały
Właśnie rozpoczęliśmy nabór na bezpłatne warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Warsztaty poprowadzą wyspecjalizowani psychologowie.
Pierwsze zajęcia planujemy rozpocząć od wrześniu br. Zajęcia odbywać się będą jeden raz w tygodniu, przez 10 kolejnych tygodni (termin ściśle zależny jest od zebrania grupy).
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czarny Dunajec dotycząca przedstawienia przez Wójta Gminy Czarny Dunajec raportu o stanie gminy za 2018 rok i zgłaszania się mieszkańców gminy do udziału w debacie nad raportem
2019-06-10 do 2019-06-24 // czytaj cały
Informuję, iż podczas sesji Rady Gminy Czarny Dunajec, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 1000 w sali obrad Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec ul. Piłsudskiego 2A, będzie rozpatrywany raport o stanie gminy za 2018 rok.
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Czarny Dunajec w sprawie: przyznania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Czarny Dunajec dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
2019-05-28 // czytaj cały
Na podstawie § 9. Regulaminu w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu będącego Załącznikiem Nr 1 do Uchwały nr XIII/136/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 lutego 2016 r., wykaz osób (imiona i nazwiska), które otrzymały stypendium sportowe, nagrody lub wyróżnienia podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu i w Biuletynie Informacji Publicznej.