Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenia inne

Aktualne

Sprawozdanie z konsultacji Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie: programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzący
2017-11-16 do 2017-11-30 // czytaj cały
W dniu 30.10.2017r. do publicznej wiadomości zostało podane ogłoszenie w sprawie konsultacji dotyczącej projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
Zmiany dot. wycinki drzew i krzewów – od 1 stycznia 2017 r.
2017-01-05 do 2017-12-31 // czytaj cały
W dniu 16 grudnia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.
Uwaga! Dowody osobiste wyprodukowane w 2007r. tracą ważność w 2017r.Uwaga! Dowody osobiste wyprodukowane w 2007r. tracą ważność w 2017r.
2017-01-01 do 2017-12-31 // czytaj cały
Przypominamy! Dowody osobiste, którym upłynął termin ważności są NIEWAŻNE!
Agroturystyka w Gminie Czarny Dunajec