ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Podszkle - Wykonanie odbudowy drogi gminnej K360312 "Pod Grapę - Do Ratułowskich"

2013-07-05 do 2013-07-22 // Oglądano: 1416 // Wstecz

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie odbudowy drogi gminnej K360312 "Pod Grapę - Do Ratułowskich" w miejscowości Podszkle w km 0+000 - 0+800

Znak sprawy: RB.271.21-2013

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 21/2013

Numer ogłoszenia w BZP: 135457 - 2013

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 05/07/2013

Termin składania ofert: do 22/07/2013 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 22/07/2013 o godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_2013-21
Dodano: 2013-07-05 14:07:01Pobrano: 826 // 0.27 MB
pdfSIWZ_2013-21
Dodano: 2013-07-05 14:07:13Pobrano: 628 // 0.76 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2013-21
Dodano: 2013-07-05 14:07:15Pobrano: 615 // 0.07 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2013-21
Dodano: 2013-07-05 14:07:17Pobrano: 593 // 0.04 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1i2_2013-21
Dodano: 2013-07-05 14:07:18Pobrano: 589 // 0.05 MB
docZal_04_Wykaz-robot_2013-21
Dodano: 2013-07-05 14:07:20Pobrano: 603 // 0.04 MB
docZal_05_Wykaz_sprzetu_2013-21
Dodano: 2013-07-05 14:07:21Pobrano: 591 // 0.04 MB
docZal_06_Wykaz-osob_2013-21
Dodano: 2013-07-05 14:07:23Pobrano: 588 // 0.04 MB
docZal_06-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2013-21
Dodano: 2013-07-05 14:07:25Pobrano: 592 // 0.04 MB
docZal_07_Lista_podmiotow-grupa_kapitalowa_2013-21
Dodano: 2013-07-05 14:07:26Pobrano: 576 // 0.04 MB
pdfZal_08_Projekt_umowy_2013-21
Dodano: 2013-07-05 14:07:31Pobrano: 613 // 0.25 MB
pdfZal_09_Podszkle-powódż-Do Ratułowskich2-oferta-2013
Dodano: 2013-07-05 14:07:33Pobrano: 562 // 0.05 MB
pdfZal_10_Typowy-Do Ratułowskich1
Dodano: 2013-07-05 14:07:35Pobrano: 663 // 0.07 MB
pdfZal_11_Karta_gwarancyjna_2013-21
Dodano: 2013-07-05 14:07:38Pobrano: 628 // 0.17 MB
pdfZawiadomienie o wyborze oferty
Dodano: 2013-07-23 11:45:49Pobrano: 552 // 0.15 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2013-08-08 10:55:48Pobrano: 544 // 0.13 MB