ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Dostawa sprzętu szkolnego i sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czerwiennem Górnem

2005-05-08 do 2005.05.08 // Oglądano: 1750 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu szkolnego i sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czerwiennem Górnem,
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia  25-V-2005 (środa) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro) dnia  25-V-2005 (środa) o godz. 12oo
Informacji dotyczących przetargu udziela mgr inż. Piotr Zmarzliński w Urzędzie Gminy tel. 26-135-26 pok. 26
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 20 zł