ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego - Decyzja

2013-05-15 do 2013-05-18 // Oglądano: 1445 // Wstecz
O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowa¬nia administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, ze zm.),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 9 maja 2013 r., została wydana decyzja Wojewody Małopolskiego
Nr 4/2013, znak: WI-IX.7820.1.39.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
pn.: Rozbudowa odcinka 060 drogi wojewódzkiej nr 958 wraz z budową chodnika dla pieszych oraz odwodnieniem od km 3+135,86 do km 5+669,30 w miejscowościach: Podczerwone
i Koniówka, gmina Czarny Dunajec, powiat nowotarski, województwo małopolskie
po rozpa­trzeniu wniosku o wydanie ww. decyzji, złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim
w Krakowie
21 grudnia 2012 r. (uzupełnionego 25 lutego 2013 r.) przez Pana Rafała Niedośpiała, działającego na podstawie upoważnienia z 8 października 2012 r., nr ZDW/PW/2012/7219/DI-2/ udzielonego przez Panią Martę Maj, Zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Krakowie, reprezentującą Zarząd Województwa Małopolskiego przed organami administracji publicznej, na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 1183/10 z dnia 12 października 2010 r.

      Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowościach: Podczerwone                i Koniówka, gmina Czarny Dunajec, powiat nowotarski, województwo małopolskie, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, znajdujących się:

a)   między liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstała
w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i jest przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

       jednostka ewid. Czarny Dunajec, obręb Czarny Dunajec:

5757 (na części działki drogowej),

       jednostka ewid. Czarny Dunajec, obręb Podczerwone:

7622, 7625/1, 6344/6 (6344/1), 6344/4 (6344/2), 6345/2 (6345), 6339/2 (6339), 6334/2 (6334), 7906/9 (7906/6), 6324/5 (6324/2), 6319/4 (6319/1), 6314/2 (6314), 6311/2 (6311), 6306/2 (6306), 6299/2 (6299), 6294/2 (6294), 6285/2 (6285), 6277/2 (6277), 6278/2 (6278), 6273/2 (6273), 6267/2 (6267), 6261/4 (6261/2), 6254/2 (6254), 6246/6 (6246/4), 6247/2 (6247), 6241/2 (6241), 6236/2 (6236), 6228/2 (6228), 6216/4 (6216/2), 6206/2 (6206), 6200/2 (6200), 6193/2 (6193), 6187/2 (6187), 6186/6 (6186/2), 6186/4 (6186/1), 6181/2 (6181), 6167/2 (6167), 6169/6 (6169/2), 6169/4 (6169/1), 6161/6 (6161/4), 6147/2 (6147), 6142/2 (6142), 6141/4 (6141/1), 6136/4 (6136/1), 6135/4 (6135/1), 6125/2 (6125), 6124/2 (6124), 6118/2 (6118), 6108/2 (6108), 6103/2 (6103), 6094/6 (6094/2), 6094/4 (6094/1), 6069/9 (6069/3), 6069/7 (6069/2), 6069/5 (6069/1), 6061/2 (6061), 6052/2 (6052), 6045/6 (6045/1), 6045/4 (6045/2), 6036/2 (6036), 6027/2 (6027), 6026/6 (6026/2), 6026/4 (6026/1), 6019/2 (6019), 6018/2 (6018), 6009/6 (6009/2), 6009/4 (6009/1), 6008/4 (6008/1), 5997/4 (5997/1), 5996/4 (5996/1), 5986/4 (5986/1), 5985/2 (5985), 5977/2 (5977), 5976/2 (5976), 5967/2 (5967), 5965/2 (5965), 5907/2 (5907), 5900/6 (5900/2), 5900/4 (5900/1), 5891/2 (5891), 5880/2 (5880), 7993/2 (7993), 5848/3 (5848/1), 5840/2 (5840), 5838/2 (5838), 5831/2 (5831), 5822/2 (5822), 5816/4 (5816/2), 5813/2 (5813), 5808/2 (5808), 5803/10 (5803/4), 5803/8 (5803/1), 5799/2 (5799), 5796/2 (5796), 5793/10 (5793/3), 5793/8 (5793/6), 5785/10 (5785/3), 5785/8 (5785/2), 5782/6 (5782/4), 5775/7 (5775/4), 5771/6 (5771/4), 5766/15 (5766/2), 5766/13 (5766/1), 5766/11 (5766/4), 5764/4 (5764/1), 7989/2 (7989), 5752/2 (5752), 5750/9 (5750/5), 5744/8 (5744/4), 7616/2 (7616), 5600/516 (5600/356), 5600/514 (5600/354), 5600/512 (5600/301), 5600/510 (5600/61), 5600/508 (5600/303), 5600/506 (5600/65), 5600/504 (5600/76), 5600/502 (5600/75), 5600/500 (5600/77), 5600/498 (5600/83), 5600/496 (5600/82), 5600/494 (5600/84), 5600/492 (5600/314), 5600/490 (5600/360), 5600/487 (5600/298), 5600/485 (5600/91), 5600/483 (5600/101), 7611/2 (7611), 5600/481 (5600/102), 5600/479 (5600/114), 5600/477 (5600/115), 5600/475 (5600/116), 7609/4 (7609/2), 5600/473 (5600/135), 5600/471 (5600/136), 5600/469 (5600/140), 5600/467 (5600/141), 5600/465 (5600/144), 5600/463 (5600/146), 5600/461 (5600/147), 5600/459 (5600/150), 5600/457 (5600/151), 7602/7 (7602/5), 5600/455 (5600/185), 5600/453 (5600/186), 5600/451 (5600/187), 5600/449 (5600/198), 5600/447 (5600/199), 7600/5 (7600/3), 5600/445 (5600/209), 5600/443 (5600/210), 5600/441 (5600/211), 5600/439 (5600/219), 5600/437 (5600/220), 7596/5 (7596/1), 5600/435 (5600/223), 7967/2 (7967), 5600/433 (5600/346), 5600/431 (5600/225), 7593/5 (7593/3), 5600/429 (5600/231), 5600/427 (5600/232), 7592/5 (7592/3), 5600/425 (5600/237), 5600/423 (5600/242), 7591/5 (7591/3), 5600/421 (5600/243), 5600/419 (5600/245), 5600/417 (5600/246), 5600/415 (5600/249), 7590/7 (7590/3), 5600/413 (5600/250), 5600/411 (5600/251), 5600/409 (5600/256), 7980/1 (7980), 5600/407 (5600/258), 5600/405 (5600/321), 5600/403 (5600/260), 5600/401 (5600/261), 5600/399 (5600/262), 5600/397 (5600/263), 5600/395 (5600/264), 5600/393 (5600/265), 5600/391 (5600/266), 5600/379 (5600/269), 5600/377 (5600/270), 5600/375 (5600/271), 5600/373 (5600/273), 5600/371 (5600/274), 5600/389 (5600/275), 5600/387 (5600/307), 5600/385 (5600/308), 5600/383 (5600/278), 5600/381 (5600/279), 5600/369 (5600/280), 5600/367 (5600/281), 6430/85 (6430/67), 6430/83 (6430/66), 6430/81 (6430/6), 6430/79 (6430/5), 6430/77 (6430/4), 6430/75 (6430/65), 6430/73 (6430/3), 6430/71 (6430/2), 6430/69 (6430/1), 6541/6 (6541/1), 6549/4 (6549/1), 6550/4 (6550/1), 6555/2 (6555), 6556/2 (6556), 6572/2 (6572), 6573/4 (6573/1), 6592/6 (6592/1), 6592/4 (6592/2), 6593/2 (6593), 6607/6 (6607/2), 6607/4 (6607/1), 6608/2 (6608), 6631/2 (6631), 6632/6 (6632/4), 6657/2 (6657), 7905/4 (7905/2), 7905/6 (7905/3), 6350/224 (6350/6), 6350/226 (6350/7), 6350/228 (6350/8), 6350/230 (6350/9), 6350/232 (6350/11), 6350/234 (6350/194), 6350/236 (6350/14), 6350/238 (6350/15), 6350/240 (6350/16), 6350/242 (6350/17), 6350/244 (6350/18), 6350/246 (6350/19), 6350/248 (6350/20), 6350/250 (6350/21), 6350/252 (6350/22), 6350/254 (6350/24), 6350/256 (6350/25), 6350/258 (6350/27), 6350/260 (6350/28), 6350/262 (6350/31), 6350/264 (6350/33), 6350/266 (6350/34), 6350/268 (6350/36), 6350/270 (6350/42), 6350/272 (6350/43), 6350/274 (6350/44), 6350/276 (6350/45), 6350/278 (6350/46), 6350/280 (6350/47), 6350/282 (6350/48), 7913/2 (7913/1), 6350/284 (6350/50), 6350/286 (6350/51), 6350/288 (6350/52), 6350/290 (6350/53), 6350/292 (6350/54), 6350/294 (6350/55), 6350/296 (6350/56), 6350/298 (6350/57), 6350/300 (6350/58), 6350/302 (6350/59), 6350/304 (6350/60), 6350/306 (6350/61), 6350/308 (6350/62), 6350/310 (6350/63), 6350/312 (6350/64), 6350/314 (6350/65), 6350/316 (6350/66), 6350/318 (6350/68), 6350/320 (6350/156), 7617/3 (7617/1) 6350/322 (6350/157), 6350/324 (6350/160), 6350/326 (6350/213), 6350/328 (6350/217), 6350/330 (6350/165), 6350/332 (6350/166), 6350/334 (6350/168), 6350/336 (6350/169), 6350/338 (6350/170), 6350/340 (6350/192), 6350/342 (6350/172), 6350/344 (6350/173), 6350/346 (6350/174), 6350/348 (6350/175), 6350/350 (6350/176), 6350/195, 7971/3 (7971/1), 6350/352 (6350/183), 6350/222 (6350/184), 6426/130 (6426/1), 6426/132 (6426/2), 6426/136 (6426/4), 6426/134 (6426/5), 6426/138 (6426/6), 6426/140 (6426/128), 6426/142 (6426/121), 7972/5 (7972/3), 6426/144 (6426/10), 6426/146 (6426/11), 6426/148 (6426/12), 6426/150 (6426/17), 7973/1 (7973), 6426/152 (6426/22), 6426/154 (6426/23), 6426/156 (6426/24), 6426/158 (6426/25), 6426/160 (6426/26), 6426/162 (6426/27), 6426/164 (6426/28), 6426/166 (6426/35), 6426/168 (6426/36), 6426/170 (6426/41), 6426/172 (6426/42), 6426/174 (6426/45), 6426/176 (6426/46), 6426/178 (6426/49), 6426/180 (6426/50), 6426/182 (6426/62), 7972/7 (7972/1), 6426/184 (6426/65), 6426/186 (6426/68), 6426/188 (6426/69), 6426/190 (6426/70), 6426/192 (6426/71), 7975/4 (7975/1), 6426/194 (6426/73), 6426/196 (6426/74), 6426/198 (6426/75), 6426/204 (6426/76), 6426/200 (6426/77), 6426/202 (6426/78), 6426/206 (6426/79), 6426/208 (6426/80), 6426/210 (6426/114), 6426/212 (6426/82), 6426/214 (6426/83), 6426/241 (6426/84), 6426/216 (6426/85), 6426/220 (6426/126), 6426/221 (6426/126), 6426/218 (6426/125), 6426/225 (6426/127), 6426/223 (6426/87), 6426/227 (6426/88), 6426/229 (6426/89), 6426/231 (6426/90), 6426/233 (6426/91), 6426/235 (6426/92), 6426/237 (6426/93), 6426/239 (6426/94),

       jednostka ewid. Czarny Dunajec, obręb Koniówka:

7575/14 (7575/5), 2151/2 (2151), 2259/2 (2259), 2231/9 (2231/1), 2231/7 (2231/2), 2230/2 (2230), 2205/7 (2205/2), 2204/4 (2204/2), 2178/6 (2178/2), 2178/4 (2178/1), 2177/2 (2177), 2152/11 (2152/3), 2152/9 (2152/2), 2152/7 (2152/5), 2150/4 (2150/1), 2126/2 (2126), 2124/2 (2124), 2090/6 (2090/2), 2090/4 (2090/1), 2089/2 (2089), 2088/2 (2088), 2057/2 (2057), 2056/6 (2056/2), 2056/4 (2056/1), 2026/2 (2026), 2025/2 (2025), 1995/2 (1995), 1994/2 (1994), 1977/2 (1977), 1961/2 (1961), 1960/6 (1960/1), 1960/4 (1960/2), 1945/2 (1945), 1932/3 (1932/1), 7576/10 (7576/1), 1930/9 (1930/1), 1930/7 (1930/3), 7576/8 (7576/4), 1930/5 (1930/2), 7576/5, 1917/5 (1917/1), 1915/5 (1915/1), 1910/5 (1910/1), 1896/6 (1896/2), 1896/4 (1896/1), 1847/2 (1847), 1842/2 (1842), 1841/2 (1841), 1817/2 (1817), 1816/2 (1816), 1785/4 (1785/2), 1784/2 (1784), 1739/2 (1739), 1738/2 (1738), 1715/2 (1715), 1714/10 (1714/5), 1714/8 (1714/6), 1686/10 (1686/4), 1686/8 (1686/3), 1685/2 (1685), 1654/2 (1654), 1653/2 (1653), 1621/4 (1621/2), 7575/7 (7575/6), 7636/59 (7636/14), 7575/9 (7575/3), 7575/10 (7575/3), 7575/11 (7575/3), 7575/12 (7575/3),

b)   w wyznaczonym terenie, dla którego ustala się obowiązek przebudowy dróg innych kategorii (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi przed nawiasem podano numer działki, która powstała w wyniku zatwierdzenia podziału, w nawiasie podano numer działki przed podziałem); obowiązkiem są objęte fragmenty działek
o numerach:

   jednostka ewid. Czarny Dunajec, obręb Czarny Dunajec:

   7014,

                          jednostka ewid. Czarny Dunajec, obręb Podczerwone:

  7972/6 (7972/3), 7600/4 (7600/3), 6430/84 (6430/67).

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwesty-cji drogowej, w tym w szczególności dotyczące: określenia linii rozgraniczających teren inwesty-cji, zatwierdzenia podziału nieruchomości, oznaczenia nieruchomości, które stają się własnością województwa małopolskiego, ustalenia obowiązku przebudowy dróg innych kategorii, zezwole-nia na wykonanie ww. obowiązku i określenia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości na czas realizacji tego obowiązku, zatwierdzenia projektu budowlanego, nałożenia na inwestora obowią-zku wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie emisji hałasu powstającego w trakcie eksplo-atacji inwestycji, określenia terminu wydania nieruchomości na 121 dzień od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie, oraz nadania tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Nieruchomości, oznaczone według katastru nieruchomości, wydzielone liniami rozgrani-czającymi teren inwestycji, przeznaczone: „pod projektowany pas drogowy” – zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, stają się z mocy prawa własnością województwa małopolskiego      z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna – za odszkodowaniem ustalonym przez Wojewodę w odrębnej decyzji (dotyczy nieruchomości niebędących w dniu wydania niniejszej decyzji własnością województwa małopolskiego).

Strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infra-struktury, Oddział Zezwoleń na Realizację Inwestycji, pokój nr 4 (parter), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek w godz. 9:00 – 16:30, a od wtorku do piątku w godz. 7:30 – 15:00, tel.:
12 39 21 946.

Od ww. decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Transportu, Budo-wnictwa i Gospodarki Morskiej za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Wojewody Małopolskiego na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 14 dni od daty jej dorę-czenia.

Ww. decyzję doręcza się wnioskodawcy oraz zawiadamia o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczenia, zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec (właściwym ze względu na przebieg drogi), na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarny Dunajec oraz w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, a także opublikowanego na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i w prasie lokalnej.

Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozos-tałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Ponadto, zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji Wojewody Małopolskiego wysyła się dotych-czasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany
w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nierucho-mości jest skuteczne.

Informuje się, że zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania         i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realize-cję inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróż-ni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji – wysokość odszkodowania powięk-sza się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczys-tego.

Zgodnie z art. 12 ust. 4g i 5a ww. ustawy, na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania, za nieruchomości lub ich części, oznaczone według katastru nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego – wypłaca się zaliczkę w wysokości 70% odszkodowania ustalonego przez or­gan pierwszej ins-tancji, w decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, wydanej w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wy-konalności.

Zgodnie z art. 12 ust. 5b  ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, osoba, której wypłacono zaliczkę, lub jej spadkobiercy są obowiązani do zwrotu zaliczki po jej waloryzacji na dzień zwrotu, jeżeli decyzja o zezwo-leniu na realizację inwestycji drogowej została zmieniona, uchylona w całości lub w części dotyczącej tej osoby, lub stwierdzono jej nieważność.

 

 

 

                                                                                                  Kierownik Oddziału

mgr inż. arch. Elżbieta Wirth