ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Czarny Dunajec - Plac Zabaw - Utwardzenie placu na działce budowlanej o pow. 754 m2 na działce ewid. 5234/13

2013-05-14 do 2013-05-29 // Oglądano: 2062 // Wstecz

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Utwardzenie placu na działce budowlanej o pow. 754 m2 na działce ewid. 5234/13 w miejscowości Czarny Dunajec

Znak sprawy: RB.271.14-2013

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 14/2013

Numer ogłoszenia w BZP: 188054 - 2013

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 14/05/2013

Termin składania ofert: do 29/05/2013 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 29/05/2013 o godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_2013-14
Dodano: 2013-05-14 11:50:29Pobrano: 640 // 0.27 MB
pdfSIWZ_2013-14
Dodano: 2013-05-14 11:50:40Pobrano: 679 // 0.80 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2013-14
Dodano: 2013-05-14 11:50:44Pobrano: 669 // 0.07 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2013-14
Dodano: 2013-05-14 11:50:46Pobrano: 654 // 0.04 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1i2_2013-14
Dodano: 2013-05-14 11:50:47Pobrano: 660 // 0.05 MB
docZal_04_Wykaz-robot_2013-14
Dodano: 2013-05-14 11:50:48Pobrano: 653 // 0.04 MB
docZal_05_Wykaz_sprzetu_2013-14
Dodano: 2013-05-14 11:50:49Pobrano: 654 // 0.04 MB
docZal_06_Wykaz-osob_2013-14
Dodano: 2013-05-14 11:50:50Pobrano: 654 // 0.04 MB
docZal_06-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2013-14
Dodano: 2013-05-14 11:50:51Pobrano: 663 // 0.04 MB
docZal_07_Lista_podmiotow-grupa_kapitalowa_2013-14
Dodano: 2013-05-14 11:50:52Pobrano: 659 // 0.04 MB
pdfZal_08_Projekt_umowy_2013-14
Dodano: 2013-05-14 11:50:55Pobrano: 716 // 0.22 MB
pdfZal_09_Przedmiar_2013-14
Dodano: 2013-05-14 11:50:57Pobrano: 684 // 0.05 MB
pdfZal_10_Mapka_pogladowa-schemat_2013-14
Dodano: 2013-05-14 11:51:14Pobrano: 680 // 1.44 MB
pdfZal_11_Konstrukcja_nawierzchni_chodnika-przekroj_2013-14
Dodano: 2013-05-14 11:51:15Pobrano: 741 // 0.03 MB
pdfZawiadomienie o wyborze oferty
Dodano: 2013-06-03 12:06:52Pobrano: 629 // 0.15 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2013-06-06 11:39:10Pobrano: 571 // 0.13 MB