ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - FOGR - Wykonanie remontu dróg rolniczych - nawierzchnie żwirowe

2013-05-08 do 2013-05-23 // Oglądano: 2069 // Wstecz

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie remontu dróg rolniczych - nawierzchnie żwirowe, na terenie gminy Czarny Dunajec

Znak sprawy: RB.271.6-2013

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 6/2013

Numer ogłoszenia w BZP: 68785 - 2013

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 08/05/2013

Termin składania ofert: do 23/05/2013 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 23/05/2013 o godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_2013-06
Dodano: 2013-05-08 11:42:10Pobrano: 616 // 0.27 MB
pdfSIWZ_2013-06
Dodano: 2013-05-08 11:42:20Pobrano: 696 // 0.80 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2013-06
Dodano: 2013-05-08 11:42:21Pobrano: 662 // 0.08 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2013-06
Dodano: 2013-05-08 11:42:23Pobrano: 669 // 0.04 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1i2_2013-06
Dodano: 2013-05-08 11:42:24Pobrano: 670 // 0.05 MB
docZal_04_Wykaz-robot_2013-06
Dodano: 2013-05-08 11:42:26Pobrano: 652 // 0.04 MB
docZal_05_Wykaz_sprzetu_2013-06
Dodano: 2013-05-08 11:42:27Pobrano: 647 // 0.04 MB
docZal_06_Wykaz-osob_2013-06
Dodano: 2013-05-08 11:42:28Pobrano: 623 // 0.04 MB
docZal_06-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2013-06
Dodano: 2013-05-08 11:42:29Pobrano: 643 // 0.04 MB
docZal_07_Lista_podmiotow-grupa_kapitalowa_2013-06
Dodano: 2013-05-08 11:42:31Pobrano: 649 // 0.04 MB
pdfZal_08_Projekt_umowy_2013-06
Dodano: 2013-05-08 11:42:34Pobrano: 679 // 0.22 MB
zipZal_09_Przedmiary_robot_2013-06
Dodano: 2013-05-08 11:42:37Pobrano: 703 // 0.25 MB
zipZal_10_Przekroje_typowe_2013-06
Dodano: 2013-05-08 11:42:42Pobrano: 700 // 0.34 MB
xlsZal_11_Harmonogram_rzeczowo_finansowy_2013-06
Dodano: 2013-05-08 11:42:43Pobrano: 667 // 0.04 MB
docZal_12_Karta_gwarancyjna_2013-06
Dodano: 2013-05-08 11:42:45Pobrano: 678 // 0.06 MB
pdfZawiadomienie o wyborze oferty
Dodano: 2013-05-28 11:08:45Pobrano: 633 // 0.16 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2013-07-05 12:42:41Pobrano: 547 // 0.14 MB