ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - FOGR - Wykonanie remontu dróg rolniczych - nawierzchnie bitumiczne

2013-05-07 do 2013-05-22 // Oglądano: 1997 // Wstecz

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie remontu dróg rolniczych - nawierzchnie bitumiczne, na terenie gminy Czarny Dunajec

Znak sprawy: RB.271.5-2013

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 5/2013

Numer ogłoszenia w BZP: 68341 - 2013

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 07/05/2013

Termin składania ofert: do 22/05/2013 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 22/05/2013 o godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_2013-05
Dodano: 2013-05-07 14:29:02Pobrano: 603 // 0.27 MB
pdfSIWZ_2013-05
Dodano: 2013-05-07 14:29:12Pobrano: 638 // 0.80 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2013-05
Dodano: 2013-05-07 14:29:13Pobrano: 651 // 0.08 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2013-05
Dodano: 2013-05-07 14:29:15Pobrano: 649 // 0.04 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1i2_2013-05
Dodano: 2013-05-07 14:29:16Pobrano: 646 // 0.05 MB
docZal_04_Wykaz-robot_2013-05
Dodano: 2013-05-07 14:29:17Pobrano: 660 // 0.04 MB
docZal_05_Wykaz_sprzetu_2013-05
Dodano: 2013-05-07 14:29:18Pobrano: 653 // 0.04 MB
docZal_06_Wykaz-osob_2013-05
Dodano: 2013-05-07 14:29:20Pobrano: 658 // 0.04 MB
docZal_06-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2013-05
Dodano: 2013-05-07 14:29:21Pobrano: 641 // 0.04 MB
docZal_07_Lista_podmiotow-grupa_kapitalowa_2013-05
Dodano: 2013-05-07 14:29:23Pobrano: 637 // 0.04 MB
pdfZal_08_Projekt_umowy_2013-05
Dodano: 2013-05-07 14:29:26Pobrano: 636 // 0.22 MB
zipZal_09_Przedmiary_robot_2013-05
Dodano: 2013-05-07 14:29:30Pobrano: 709 // 0.21 MB
zipZal_10_Przekroje_typowe_2013-05
Dodano: 2013-05-07 14:29:35Pobrano: 691 // 0.33 MB
xlsZal_11_Harmonogram_rzeczowo_finansowy_2013-05
Dodano: 2013-05-07 14:29:36Pobrano: 664 // 0.04 MB
docZal_12_Karta_gwarancyjna_2013-05
Dodano: 2013-05-07 14:29:37Pobrano: 708 // 0.06 MB
pdfZawiadomienie o wyborze oferty
Dodano: 2013-05-23 10:18:57Pobrano: 631 // 0.16 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2013-07-05 11:58:01Pobrano: 529 // 0.14 MB