ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Chochołów, Koniówka - Budowa chodnika, zatok autobusowych wraz z odwodnieniem na odcinku 060 DW 958 od km 6+548,39 do km 7+873,91

2013-04-24 do 2013-05-09 // Oglądano: 2336 // Wstecz

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Budowa chodnika, zatok autobusowych wraz z odwodnieniem na odcinku 060 DW 958 od km 6+548,39 do km 7+873,91 w miejscowości Chochołów i Koniówka

Znak sprawy: RB.271.11-2013

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 11/2013

Numer ogłoszenia w BZP: 62175 - 2013

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 24/04/2013

Termin składania ofert: do 09/05/2013 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 09/05/2013 o godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_2013-11
Dodano: 2013-04-24 09:29:12Pobrano: 662 // 0.28 MB
pdfSIWZ_2013-11
Dodano: 2013-04-24 09:29:23Pobrano: 724 // 0.82 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2013-11
Dodano: 2013-04-24 09:29:24Pobrano: 683 // 0.07 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2013-11
Dodano: 2013-04-24 09:29:26Pobrano: 685 // 0.04 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1i2_2012-11
Dodano: 2013-04-24 09:29:27Pobrano: 687 // 0.05 MB
docZal_04_Wykaz-robot_2013-11
Dodano: 2013-04-24 09:29:28Pobrano: 672 // 0.04 MB
docZal_05_Wykaz-osob_2013-11
Dodano: 2013-04-24 09:29:29Pobrano: 662 // 0.04 MB
docZal_05-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2013-11
Dodano: 2013-04-24 09:29:30Pobrano: 669 // 0.04 MB
docZal_06_Lista_podmiotow-grupa_kapitalowa_2013-11
Dodano: 2013-04-24 09:29:32Pobrano: 652 // 0.04 MB
pdfZal_07_Projekt_umowy_2013-11
Dodano: 2013-04-24 09:29:35Pobrano: 689 // 0.23 MB
zipZal_08_Przedmiary_2013-11
Dodano: 2013-04-24 09:29:38Pobrano: 837 // 0.17 MB
zipZal_09_Dokumentacja_projektowa_1-3_2013-11
Dodano: 2013-04-24 09:37:01Pobrano: 748 // 34.29 MB
zipZal_09_Dokumentacja_projektowa_2-3_2013-11
Dodano: 2013-04-24 09:43:05Pobrano: 734 // 26.11 MB
zipZal_09_Dokumentacja_projektowa_3-3_2013-11
Dodano: 2013-04-24 09:49:29Pobrano: 721 // 29.42 MB
zipZal_10_STWiOR_2012-11
Dodano: 2013-04-24 09:49:58Pobrano: 724 // 2.30 MB
xlsZal_11_Harmonogram_rzeczowo_finansowy_2013-11
Dodano: 2013-04-24 09:50:01Pobrano: 685 // 0.04 MB
pdfZal_12_Karta_gwarancyjna_2013-11
Dodano: 2013-04-24 09:50:04Pobrano: 1300 // 0.16 MB
pdfZawiadomienie o wyborze oferty
Dodano: 2013-05-16 08:29:45Pobrano: 654 // 0.16 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2013-06-03 10:43:35Pobrano: 568 // 0.13 MB