ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wiosenne porządki

2013-04-17 do 2013-05-01 // Oglądano: 2301 // Wstecz
Wiosenne porządkiPrzypominamy, że trwa doroczna akcja zbierania w miejscowościach gminy odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych. Informujemy, że odpady wielkogabarytowe to np. stare meble, opony samochodowe, lodówki, pralki, telewizory.

Odpady niebezpieczne są to z kolei substancje, które ze względu na swoje właściwości lub składniki mogą stanowić zagrożenie dla środowiska. Należą do nich niewykorzystane farby, lakiery, kleje, żywice, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia oraz opakowania po tych środkach, środki ochrony roślin (pestycydy, insektycydy, herbicydy) oraz opakowania po tych środkach, zużyte smary i przepracowane oleje, przeterminowane i niewykorzystane lekarstwa, zużyte baterie, w tym alkaiczne oraz inne odpady, w tym: zużyte lampy fluorescencyjne, urządzenia zawierające rtęć (np. termometry), opakowania po aerozolach. Odpady te należy gromadzić oddzielnie, w workach o kolorze innym niż czarny i zielony. Przypominamy, że odpady niebezpieczne w postaci płynów i substancji należy gromadzić i oddawać w oryginalnych, szczelnych opakowaniach. Niepotrzebne materiały wielkogabarytowe będą zbierane według następującego porządku:

- 20 kwietnia – trzecia sobota miesiąca – Czerwienne, Ratułów, Stare Bystre, Wróblówka, Czarny Dunajec: ul. Bugaj

- 27 kwietnia – czwarta sobota miesiąca – Podszkle, Piekielnik, Załuczne, Odrowąż, Pieniążkowice, Dział

- 11 maja – druga sobota miesiąca - Chochołów, Koniówka, Podczerwone, Ciche

- 18 maja – trzecia sobota miesiąca - Czarny Dunajec – pozostałe ulice

Odpady należy wystawić przed godziną 800 na pobocza głównych ulic przebiegających przez miejscowości, w których aktualnie prowadzona jest zbiórka.

say