ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość w Czarnym Dunajcu

2013-04-15 do 2013-05-15 // Oglądano: 1641 // Wstecz

Zgodnie z art. 17 ust.4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę

o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/  informuje się,  że w dniach od  15.04.2013r. do 15.05.2013r.

 wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość oznaczoną

w ewidencji gruntów jako działka nr 3795/27 o pow. 0.0692 ha położonej w Czarnym Dunajcu objęta księgą wieczystą nr NS1T/00153533/6.        

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawarty w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy w Czarnym Dunajcu – pok. 32 Urzędu Gminy.