ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Trenerzy poszukiwani

2013-04-12 do 2013-06-20 // Oglądano: 1897 // Wstecz
Trenerzy poszukiwaniWójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza nabór chętnych do prowadzenia zajęć sportowych w ramach Programu Rozwoju Sportu w Gminie Czarny Dunajec

Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza nabór chętnych do prowadzenia zajęć sportowych w ramach Programu Rozwoju Sportu w Gminie Czarny Dunajec w zakresie:

1. piłka nożna – miejscowości: Ciche i Piekielnik - szkółka na boisku sportowym „Orlik” od 1 maja 2013 do 30 października 2013 - termin składania wniosków do dnia 26 kwietnia 2013 roku

2. piłka siatkowa - miejscowości: Czarny Dunajec i Załuczne - szkółka od 15 kwietnia 2013 do 30 października 2013 roku - termin składania wniosków do dnia 13 kwietnia 2013 roku

3. biegi narciarskie - miejscowości: Czarny Dunajec, Piekielnik, Czerwienne 1, Czerwienne 2, Stare Bystre, Ratułów, Ciche 1, Ciche 2, Odrowąż, Podszkle, Chochołów, Podczerwone - szkółka od 1 października 2013 do 31 grudnia 2013 roku - termin składania wniosków do dnia 20 czerwca 2013 roku

Celem głównym programu rozwoju sportu w gminie Czarny Dunajec jest umożliwienie jak najszerszej grupie mieszkańców uczestnictwa w zajęciach sportowych oraz zainteresowanie aktywnością ruchową. Cel główny może zostać osiągnięty wówczas, gdy zostaną zrealizowane następujące priorytety:

- uświadomienie roli sportu w życiu,

- wyrobienie wśród dzieci i młodzieży nawyku trwałej troski o swoje ciało, zdrowie i sprawność fizyczną,

- przygotowanie dzieci i młodzieży do trwałego uczestnictwa w kulturze fizycznej,

- stworzenie warunków wyrównywania różnic w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży z różnych środowisk ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych,

- zagwarantowanie jednakowego dostępu do zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

- zwiększenie dostępności do obiektów i urządzeń sportowych, doskonalenie kadry nauczycielsko-trenerskiej,

- rozwój sportu organizowanego w szkołach oraz sportu pozaszkolnego, wyrobienie nawyku dbania o kondycję fizyczną wśród osób dorosłych,

- promocję sportu i zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych.

Wzór wniosku oraz pełny tekst Programu Rozwoju Sportu w Gminie Czarny Dunajec można znaleźć w załącznikach poniżej.

say