ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie - nabór na prowadzenie zajęć sportowych w ramach programu rozwoju sportu w gminie Czarny Dunajec

2013-04-02 do 2013-04-23 // Oglądano: 2094 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza nabór na prowadzenie zajęć sportowych w ramach Programu Rozwoju Sportu w Gminie Czarny Dunajec

W zakresie:

PIŁKA NOŻNA – miejscowość: Ciche, Piekielnik.
Szkółka na boisku sportowym Orlik od 1 maja 2013 do 30 października 2013

PIŁKA SIATKOWA - miejscowość: Ciche, Czarny Dunajec, Załuczne
Szkółka od 15 kwietnia 2013 do 30 października 2013

BIEGI NARCIARSKIE -     miejscowość: Czarny Dunajec, Piekielnik, Czerwienne, Stare Bystre, Ratułów, Ciche, Odrowąż, Podszkle
Szkółka od 1 października 2013 do 31 grudnia 2013

Celem głównym programu rozwoju sportu w gminie Czarny Dunajec jest umożliwienie jak najszerszej grupie mieszkańców, uczestnictwa w zajęciach sportowych oraz zainteresowanie aktywnością ruchową.

Cel główny może zostać osiągnięty wówczas, gdy zostaną zrealizowane następujące priorytety:

- uświadomienie roli sportu w życiu,

- wyrobienie wśród dzieci i młodzieży nawyku trwałej troski o swoje ciało, zdrowie i sprawność fizyczną,

- przygotowanie dzieci i młodzieży do trwałego uczestnictwa w kulturze fizycznej,

- stworzenie warunków wyrównywania różnic w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży z różnych środowisk ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, zagwarantowanie jednakowego dostępu do zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

- zwiększenie dostępności do obiektów i urządzeń sportowych, doskonalenie kadry nauczycielsko - trenerskiej,

- rozwój sportu organizowanego w szkołach oraz sportu pozaszkolnego, wyrobienie nawyku dbania o kondycję fizyczną wśród osób dorosłych,

- promocję sportu i zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych.

 

WNIOSEK ORAZ PEŁEN TEKSY PROGRAMU ROZWOJU SPORTU W ZALĄCZNIKU
docwniosek_PRS_2012
Dodano: 2013-04-05 15:24:53Pobrano: 708 // 0.05 MB
pdfzałożenia Programu Rozwoju Sportu w Gminie Czarny Dunajec
Dodano: 2013-04-05 15:24:57Pobrano: 1038 // 0.16 MB