ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wolontariat

2013-03-26 do 2013-04-30 // Oglądano: 2320 // Wstecz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu zaprasza do współpracy wolontariuszy, którzy chcieliby pomagać osobom bądź rodzinom, które z różnych względów tej pomocy potrzebują. Są to osoby niepełnosprawne, starsze i chore.

 Pomoc osobom niepełnosprawnym to przede wszystkim bycie z nimi, towarzyszenie im, wspieranie i motywowanie do aktywności. Można z nimi wyjść na spacer, zrobić zakupy lub prostu porozmawiać. Osoby starsze oczekują towarzystwa wolontariuszy, rozmowy, wspólnego czytania prasy i książek. Często seniorzy mają dużo do powiedzenia, ale brakuje im słuchaczy!
Pomoc dzieciom natomiast polega głównie na zabawie z nimi, pomocy w odrabianiu zadań szkolnych i korepetycji z różnych przedmiotów.

           Wszystkie osoby, które czują, że chciałyby pomóc innym i dzielić z nimi swój czas, prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym   Dunajcu  przy ul.  Józefa Piłsudskiego 4 do koordynatora do spraw wolontariatu Anna Schull   od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30, tel. 18 26 135 48, e-mail: aschull@czarny-dunajec.pl

 Wolontariusz……..

 Wolontariat – wywodzi się z łac.voluntarius – dobrowolny i oznacza świadomą, dobrowolną prace na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczając poza związki rodzinne, czy przyjacielskie.

 WOLONTARIUSZEM jest każda osoba fizyczna, która świadomie, dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji zgodnie z ustawą o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r ( Dz.U.z 2003r.Nr  96, poz.873 ze zmianami ).

 Zapraszamy – przyjdź – porozmawiaj – otwórz swe serce drugiemu !