ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie o wywieszeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - Podszkle dz. 4091

2013-03-22 do 2013-04-23 // Oglądano: 1440 // Wstecz
OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 17 ust.4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/ i n f o r m u j e s i ę, że w dniach od 22.03.2013r. do 23.04.2013r.


wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość oznaczoną

w ewidencji gruntów jako działka nr 4091 o pow. 0.0813 ha położonej

w Podszklu objęta księgą wieczystą nr NS1T/00149256/9.

 

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawarty w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy w Czarnym Dunajcu – pok. 32 Urzędu Gminy.