ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Inwestycje Gminne – Plany na rok 2013

2013-03-12 do 2013-03-22 // Oglądano: 2395 // Wstecz
Inwestycje Gminne – Plany na rok 2013Chociaż zimowe warunki nie ograniczają obecnie już tak bardzo możliwości prowadzenia inwestycji gminnych, z pewnością jednak to dopiero wiosna pozwala na to by roboty ruszyły pełną parą. W związku ze zbliżającym się sezonem budowlanym informujemy zatem, jakie plany inwestycyjne zamierza realizować Gmina Czarny Dunajec 2013 r.

Największą realizowaną obecnie inwestycją w Gminie jest z pewnością budowa lodowiska wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu. Aktualnie trwają prace nad pierwszym etapem obejmującym wykonanie lodowiska stałego z trybunami i zapleczem szatniowo - kasowym. Termin zakończenia przewidziany jest na 30.06.2013 r. Wartość inwestycji: 856 578,48 zł. W ramach I etapu przewiduje się m. in. wykonanie przebudowy istniejącej infrastruktury, wykonanie fundamentów pod budynek szatniowo -  kasowy oraz wykonanie trybun. Trwa już procedura przetargowa na kolejne etapy, realizowane przez najbliższe dwa lata. Tak więc jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie już zimą 2014/2015 rozpocznie się użytkowanie lodowiska przez dzieci, młodzież oraz mieszkańców i gości odwiedzających Gminę.

Dużą inwestycją będzie remont mostu we Wróblówce „Za Chracą”. Obiekt ten, będący już w bardzo złym stanie technicznym, łączy Wróblówkaę i przebiegającą przez tę miejscowość drogę powiatową z drogą wojewódzką relacji Zakopane – Kraków. W przypadku tego zadania przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty, ale szacuje się, że jego koszty zamkną się w kwocie 900 tys. zł.

Na rok 2013 przewidziane zostało również zakończenie inwestycji związanej z przebudową komisariatu Policji w Czarnym Dunajcu. Po wykonaniu parkingów i dróg manewrowych  wokół komisariatu przyszedł czas, by zakończyć porządkowanie terenu poprzez budowę placów parkingowych również przy ośrodku zdrowia. Szacowany koszt inwestycji to pół miliona.

Trwają przygotowania do modernizacji kotłowni i zasilania c.o. do budynków Urzędu Gminy GOPS i GZO. Nowe kotły zasilane będą przez paliwa odnawialne (pelety/zrębki z drewna, trocin, słomy, siana itp.), w związku z czym na przeróbkę instalacji planowane jest pozyskanie środków z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.
Szacowany koszt całości opiewa na kwotę ponad 130 tys. Szacuje się, że ze względu na niższe ceny i energetyczność ekopaliwa inwestycja zwróci się najdalej za 3 lata.

W dziedzinie rekreacji planowany jest dalsze zagospodarowanie terenu gminnego w Czarnym Dunacju (przy. ul. Ojca Św. Jana Pawła II), na którym zorganizowany został plac zabaw. Zakłada się wyposażenie terenu w nowe urządzenia do zabaw i ćwiczeń, jak również urządzenie terenu za kwotę 70 tys. zł.

Z kolei w Pieniążkowicach przeprowadzona zostanie modernizacja boiska przyszkolnego. Nowe boisko dla mieszkańców powstanie natomiast w Ratułowie, gdzie na terenach dzierżawionych od RZGW wykonana zostanie trawiasta nawierzchnia.

Nowe zadanie przeprowadzone zostaną również w budynkach szkolnych – przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czerwiennem. Wykonana ma zostać studnia wiercona. W Szkole w Ratułowie planuje się wykonanie adaptacji pomieszczeń strychowych, a w Szkole w Starem Bystrem wykonane zostaną roboty remontowe.
Jak co roku Gmina planuje prowadzenie robót remontowych w remizach OSP. Większe prace (po ok. 20 tys. zł) wykonane zostaną w Odrowążu i Ratułowie, drobniejsze w Czerwiennem, Koniówce, Starem Bystrem i Załucznem.

W ramach inwestycji przewidzianych na 2013 r. wykonane zostanie również oświetlenie uliczne. Największe roboty przeprowadzone zostaną w Cichem, gdzie za nieco ponad 100 tys. zł wykonane zostaną odcinki oświetlenia do Osiedla „Zoki” i odcinek na „Starej drodze”. W Ratułowie oświetlenie uliczne wykonane zostanie przy drodze „do Mulitów”. Szacunkowy koszt zadania wynosi 40 tys. zł. Z kolei roboty w Starem Bystrem, gdzie wykonane zostanie oświetlenie uliczne dla Osiedla „Kiety”, szacowane są na 50 tys. zł. Drobniejsze prace związane z rozbudową oświetlenia przewidziane zostały w Czarnym Dunajcu, Czerwiennem, Odrowążu i Załucznem.

O Planowanych zadaniach na drogach poinformujemy w odrębnym artykule.

 

Zdjęcia:

Czarny Dunajec – Policja i Ośrodek Zdrowia. Wykonany zostanie II etap robót związanych z budową dróg, placów i parkingów

Czarny Dunajec – Lodowisko przy ul. Jana Pawła II. Do 30.06.2013 roku zostanie wykonany I etap lodowiska (fundamenty, przebudowa drogi i kanalizacja deszczowa), a do 10.2014 roku II etap pozwalający na oddanie obiektu do użytku

Wróblówka – Most "Za Chracą” – remont mostu