ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2005-02-23 do 2005.02.23 // Oglądano: 1839 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza przetarg nieograniczony na na opracowanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w pok. nr 40 do dnia  2005-III-10 (czwartek) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro) dnia  2005-III-10 (czwartek) o godz. 12oo
Informacji dotyczących konkursu udziela inż. Maria Winnicka w Urzędzie Gminy tel. 26-135-28 pok. 28
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 20 zł