ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zaproszenie do składania ofert - wyżywienie - catering

2013-02-22 do 2013-03-05 // Oglądano: 1600 // Wstecz
  1. Przedmiot zamówienia: wyżywienie – catering na zawodach sportowych z okazji 167 Rocznicy Powstania Chochołowskiego w Chochołowie.
  2. Zakres zamówienia obejmuje: posiłek – bigos – 500g dla ok. 400 osób oraz herbata dla ok.1000 osób w dniu 24.02.2013r.
  3. Miejsce wykonania usługi: Chochołów CAMPING
  4. Sposób obliczenia ceny usługi przez Wykonawcę: proszę podać cenę jednostkową brutto oraz zabezpieczyć stoliki, ławki dla ok. 50 osób.
  5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: najniższa oferowana cena wyrażona w złotych z spośród złożonych ofert
  6. Termin składania ofert: 22.02.2013r do godz. 9.00.
  7. Miejsce składania ofert: Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec,

      ul. Kolejowa 14, 34-470 Czarny Dunajec.

  1. Termin realizacji zamówienia: 24.02.2013r.
  2. Płatność: do 14 dni od daty wystawienia faktury VAT płatnej przelewem.
  3. Uwagi: zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości posiłków