ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zebrania sprawozdawcze OSP Stare Bystre, Czerwienne

2013-02-11 do 2013-02-20 // Oglądano: 2879 // Wstecz
Zebrania sprawozdawcze OSP Stare Bystre, CzerwienneW dniu 10.02.2013 w Jednostkach Ochotniczych Straży pożarnych w Starem Bystrem, Czerwienem Dolnem i Czerwienem Górnem odbyły się zebrania sprawozdawcze za 2012 rok.

W spotkaniach  udział wzięli zaproszeni goście: Prezes Gminny ZOSP Czesław Garczek,Pan Kazimierz Jarończyk,  Mariusz Garus przedstawiciel  Wójta Gminy, Pan Tomasz Garbaciak radny Gminy Czarny Dunajec oraz sołtys sołectwa Stare Bystre Pan Andrzej Ligas i sołtys sołectwa Czerwienne Pan Krzysztof Bartoszek oraz druhowie z poszczególnych jednostek OSP. Tradycyjnie otwarcie zebrania dokonali Prezesi OSP witając przybyłych gości oraz druhów i przedstawiając porządek zebrania. Następnie zostały przedstawione protokoły z działalności oraz głosowano za udzieleniem absolutorium dla Zarządów OSP za rok 2012 a także głosowano nad  przyjęciem  wniosków do realizacji w roku 2013. Zaproszeni goście podziękowali wszystkim druhom za zaangażowanie w działalność w roku 2012.

Dodatkowym miłym akcentem było wręczenie odznaki  „Wzorowy Strażak” dla  druhów  z OSP Czerwienne Dolne :

- Roman Luberda

- Andrzej Luberda

- Paweł Nitka

- Maciej Bzdyk