ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

DOWOZY DZIECI I MŁODZIEŻY NA ZAWODY SPORTOWE I IMPREZY KULTURALNE ORAZ INNE ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ I TU

2005-01-10 do 2005.01.10 // Oglądano: 2080 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza przetarg nieograniczony na:
Dowozy dzieci i młodzieży na zawody sportowe i imprezy kulturalne oraz inne związane z promocją i turystyką w Gminie Czarny Dunajec w roku 2005.
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 2005-I-26 (środa) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy IIp. dnia 2005-I-26 (środa) o godz. 12oo
Informacji dotyczących przetargu udziela inż. Paweł Babeł w Urzędzie Gminy tel. 26-135-28 pok. 28
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 20 zł