ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zebrania sprawozdawcze w OSP

2013-01-29 do 2013-02-14 // Oglądano: 2275 // Wstecz
Zebrania sprawozdawcze w OSPW dniu 27.01.2013 w Jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej w Cichem Dolnem, Ratułowie Dolnym, Ratułowie Górnym rozpoczęto okres sprawozdawczy z działalności za rok 2012.

W spotkaniach  udział wzięli zaproszeni goście: Komendant PSP st.kpt. Mariusz Łaciak, Prezes Powiatowy ZOSP Jan Kuczkowicz, Prezes Gminny ZOSP Czesław Garczek, Komendant Gminny ZOSP Józef Leja, Sekretarz Gminny ZOSP Kazimierz Jarończyk, Mariusz Garus przedstawiciel  Wójta Gminy oraz druhowie z poszczególnych jednostek OSP. Tradycyjnie otwarcie zebrania dokonali Prezesi OSP Ciche Dolne Czesław Kois , Ratułów Dolny Piotr Krzysztofiak , Ratułów Górny Jan Styrczula witając przybyłych gości oraz druhów i przedstawiając porządek zebrania. Pierwszym ważnym punktem jest wybór  przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
Następnie zostały przedstawione protokoły z działalności oraz głosowano za udzieleniem absolutorium dla Zarządów OSP za rok 2012 a także głosowano nad  przyjęciem  wniosków do realizacji w roku 2013.

Zaproszeni goście podziękowali wszystkim druhom za zaangażowanie w działalność w roku 2012.

Dodatkowym miłym akcentem było wręczenie srebrnego medalu za zasługi dla pożarnictwa dla druha Andrzeja Korabik z OSP Ratułów Górny.