ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenn

2011-01-18 do 2011-01-26 // Oglądano: 2047 // Wstecz

Przetarg na świadczenie usługi

nazwa zamówienia:

Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

Znak sprawy: RB.271.2

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 2/2011

Numer ogłoszenia w BZP: 20865 - 2011

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 18/01/2011

Termin składania ofert: do 26/01/2011 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 26/01/2011 godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfZawiadomienie_o_uniewaznieniu_przetargu_2011-02.pdf
Dodano: 2011-02-23 13:42:33Pobrano: 681 // 0.13 MB