ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Komunikat II dotyczący cyfryzacji

2012-12-11 do 2012-12-31 // Oglądano: 2257 // Wstecz
Przypominamy, że na stronie www.cyfryzacja.gov.pl w dziale „dokumenty” dostępne są Wytyczne dotyczące modernizacji antenowych instalacji zbiorowych (AIZ) po wprowadzeniu DVB-T (http://static.cyfryzacja.gov.pl/files/documenty/WYTYCZNEDOTYCZCEMODERNIZACJIANTENOWYCHINSTALACJIZBIOROWYCHAIZ.pdf).

Pomocne będzie również dostępne w tym samym dziale specjalne opracowanie Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla antenowych instalacji zbiorowych przeznaczonych do reemisji usług radiodyfuzji naziemnej (http://static.cyfryzacja.gov. pl/files/documenty/ WYMAGANIATECHNICZNEIEKSPLOATAC YJNEDLAANTENOWYCHINSTALACJIZBI OROWYCHPRZEZNACZONYCHDOREEMISJ IUSUG.pdf).

W razie dalszych pytań należy kontaktować się z bezpłatną infolinią dostępną pod numerem 800 00 77 88 lub skorzystać z elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://www.cyfryzacja.gov.pl/ Kontakt,31.html.