ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Rada pracuje – sprostowanie sprostowania

2012-12-02 do 2012-12-14 // Oglądano: 1793 // Wstecz
W numerze 289 wkładki gminnej w tekście „Rada pracuje – sprostowanie” w zdaniu wyjaśniającym przyczynę zmiany porządku obrad przez niedopatrzenie znalazł się zapis niezgodny ze stanem faktycznym. Statuty szkół nadawane przez organ prowadzący nowym szkołom nie wymagają bowiem wcześniejszego uzgodnienia. W związku z tym Wójt Gminy wyjaśnia, że w podanych terminach w sposób oficjalny żadne statuty do Kuratorium Oświaty nie były przekazywane. […] Za opublikowanie błędnych informacji przepraszamy.