ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Piekielnik - Modernizacja pokrycia i konstrukcji dachu bydynku Domu Nauczyciela

2011-02-18 do 2011-03-09 // Oglądano: 1599 // Wstecz

Przetarg na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie modernizacji pokrycia i konstrukcji dachu budynku Domu Nauczyciela w miejscowości Piekielnik

Znak sprawy: RB.271.5

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 5/2011

Numer ogłoszenia w BZP: 58403 - 2011

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

18/02/2011

Termin składania ofert: do 09/03/2011 do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 09/03/2011 godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)


pdfZawiadomienie_o_wyborze_oferty
Dodano: 2011-03-10 12:43:38Pobrano: 866 // 0.16 MB
pdfInformacja_o_zawarciu_umowy.pdf
Dodano: 2011-04-04 09:29:54Pobrano: 716 // 0.13 MB