ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Nowa siedziba gimnazjum

2012-11-06 do 2012-11-30 // Oglądano: 3436 // Wstecz
Nowa siedziba gimnazjumW poniedziałek, 15 października, odbyła się w Czarnym Dunajcu kolejna ważna oświatowa uroczystość – otwarcie i poświęcenie nowego budynku gimnazjum. Z uwagi na rangę wydarzenia w spotkaniu wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele Małopolskiego Kuratorium Oświaty, władze różnych szczebli, samorządowcy i dyrektorzy szkół. Nie mogło zabraknąć najbardziej zainteresowanych czyli uczniów Gimnazjum w Czarnym Dunajcu i ich rodziców. Po dwóch latach budowy miejscowa społeczność otrzymała kolejny budynek tworzący potężny kompleks oświatowy na miarę XXI wieku.

Pomysł wybudowania nowego budynku gimnazjum zrodził się niedługo po oddaniu do użytku budynku szkoły podstawowej co miało miejsce w 2009 roku.   Na mapie czarnodunajeckich inwestycji powstała największa i najładniejsza z dotychczasowych budowli. Szkoła wyróżnia się przede wszystkim nowoczesnością zastosowanych materiałów i urządzeń, choćby kotłownią o wysokim stopniu automatyzacji i wydajności zasilaną gazem płynnym, systemem kolektorów słonecznych przygotowujących ciepłą wodę użytkową i zarazem wspierającym ogrzewanie budynku czy wreszcie monitoringiem wizyjnym. Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej tak, by szkoła w najwyższym możliwym stopniu przypominała budownictwo podhalańskie. Wartość inwestycji zamknęła się w kwocie 12 065 165,04 zł. Źródła finansowania inwestycji to budżet gminy Czarny Dunajec, dotacja z budżetu państwa – 1 000 000 zł, środki z Programu Aktywacji Obszarów Wiejskich - 436 800 zł i dotacja ze środków unijnych w ramach programu Małopolski Program Operacyjny - 3 000 000 zł. Do budowy przyczynili się finansowo także mieszkańcy Czarnego Dunajca przebywający w USA z koła XXI Związku Podhalan w Chicago oraz Fundacja „Nasza Szkoła”. Budynek został wyróżniony Oskarem Budownictwa jako Budowa Roku 2008.

Nic dziwnego, że na fali sukcesu nowej siedziby szkoły podstawowej rozpoczęto starania o uzupełnienie kompleksu szkolnego budynkiem gimnazjum. Rada Gminy projekt przyjęła i rozpoczęto kolejną wielką oświatową inwestycję w Czarnym Dunajcu. Tym razem poszło dużo szybciej i budynek był gotowy po dwóch latach. Wartość tej inwestycji to kwota 4 791 135,45 zł. Kolejna część kompleksu stanowi rozwiniecie istniejącego układu architektonicznego. Nawiązuje bryłą, zastosowanymi materiałami i elementami wykończeniowymi do istniejącego budynku szkoły podstawowej. Całość wraz z najstarszą częścią czyli halą sportową i kompleksem boisk o sztucznej nawierzchni, powstałych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” stanowi pełny kompleks oświatowy. A wszystko po to - jak podkreśla wójt Józef Babicz - by zapewnić dzieciom i młodzieży nowoczesne warunki kształcenia. Przecież dobrze wykształcona młodzież rozpocznie w przyszłości swe dorosłe życie mieszkając i pracując na naszym terenie, a to wpłynie znacząco za przyszły rozwój naszego regionu. I oto wszystkim nam chodzi. W bieżącym roku szkolnym w gimnazjum uczy się 210 uczniów w dziesięciu klasach a nad ich kształceniem i wychowaniem czuwa łącznie 23 nauczycieli, z których większość pracuje również w sąsiadującej szkole podstawowej. Szkoły formalnie tworzą Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu.

Poniedziałkowe uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym w Czarnym Dunajcu. Liturgii przewodniczył proboszcz parafii Czarny Dunajec ks. Krzysztof Kocot, który poświecił również krzyże przeznaczone do zawieszenia w salach gimnazjum, ufundowane przez wójta gminy Józefa Babicza. Ksiądz dziekan  poświęcił później budynek szkoły, uczestniczył także wraz z przedstawicielką Małopolskiego Kuratorium Oświaty Marią Zielińską i władzami gminy w przecięciu wstęgi otwierającej szkołę. Część oficjalną, już w hali sportowej, po przywitaniu gości rozpoczęło wystąpienie dyrektorki Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu Ewy Palenik. Później głos zabierali goście, a wśród nich senator Stanisław Chodorowicz, poseł  Franciszek Siarka, przedstawicielka posła  Andrzeja Guta-Mostowego, wizytatorka Małopolskiego Kuratorium Oświaty Maria Zielińska i ks. proboszcz Krzysztof Kocot. Zarys historii budowy przypomniał wójt Józef Babicz wyrażając wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowej szkoły. Z życzeniami wystąpiła również przewodnicząca Rady Gminy Beata Palenik.  Część artystyczną poniedziałkowego święta przygotowali i wykonali uczniowie gimnazjum, prowadzeni przez nauczycielki: Joannę Kowalik i Zofię Kierkowską. Odbyło się także ślubowanie gimnazjalistów i ich symboliczne pasowanie na uczniów. Na gości wychodzących z hali sportowej czekały jeszcze akcenty zwyczajowe, w tym wpis do księgi pamiątkowej i upominki od gospodarzy. Całość zakończył wspólny posiłek w pomieszczeniach stołówki.Fot. i opr. Wacław Sajdak