ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Rada pracuje

2012-10-12 do 2012-10-26 // Oglądano: 1947 // Wstecz
Rada pracujeOstatnia, XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy miała miejsce w piątek, 5 października. Radni zebrali się jak zwykle w sali posiedzeń urzędu gminy, by debatować nad najważniejszymi problemami lokalnej społeczności.

 Tym razem poza przedstawicielami mediów obecni byli prawie wszyscy dyrektorzy szkół z terenu gminy. I tak obecni na spotkaniu usłyszeli informację o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami oraz informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku. Był również czas na interpelacje radnych. Poza innymi stałymi punktami posiedzenia znalazło się jak zwykle miejsce na podjęcie kilku uchwał w sprawach: 

a)    nadania statutu Gimnazjum Nr 1 w Cichem,

b)   nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 2 w Cichem,

c)    zmiany Uchwały Nr XXXVIII/381/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu dla Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu.

d)   rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

e)    zmiany uchwały Nr XIX/166/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu.

f)     zmiany budżetu gminy na 2012 rok,

g)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011–2023

h)    udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego,

i)      zmiany Uchwały Nr XI/108/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 października 2011 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Nowotarskiego zadania z  zakresu inwestycji drogowej, zabezpieczenia środków na jego wykonanie oraz udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego.

j)      określenia zasad i trybu przyznawania Medalu Gminy Czarny Dunajec oraz ustalenia wzorów medalu.

Pełna treść uchwał z tej sesji oraz wiele innych spraw związanych z działalnością gminy można znaleźć na stronie: www.czarny-dunajec.pl. Zapraszamy.

 

Fot.  Radni w głosowaniu uznali skargę na działalność Wójta Gminy za bezzasadną.      

 

Opr. i Fot. Wacław Sajdak