ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Czas do szkoły

2012-09-05 do 2012-09-15 // Oglądano: 2243 // Wstecz
Wakacje mijają jak zwykle bardzo szybko, wręcz szybciej niż pozostałe miesiące w roku. Potwierdzają to zwłaszcza uczniowie oraz ci z dorosłych, którzy letni czas wykorzystują na spędzenie upragnionego urlopu lub wykonanie odkładanych od miesięcy pilnych bądź niezbędnych prac. Niestety, w naszych warunkach zdecydowana większość dzieci pozostaje w domach, gdzie pomagają rodzicom w zajęciach gospodarskich. Szkoda, bo dla wielu przedstawicieli młodego pokolenia wakacje to była często jedyna szansa wyjazdu poza rodzinną miejscowość.

Ze zorganizowanych formy wypoczynku skorzystało niewielu uczniów podstawówek i gimnazjalistów.Niektórzy wyjechali do rodzin i znajomych, inni poszli lub pojechali na pielgrzymki, jeszcze inni musieli podjąć zarobkową pracę, by ratować domowe budżety. Dla wszystkich, zarówno uczniów, nauczycieli i rodziców, wakacje się kończą i czas myśleć o nowym roku szkolnym. Poniżej przypominamy i wyjaśniamy niektóre z istotnych spraw dotyczących nowego roku szkolnego:

1.W gminie Czarny Dunajec istniejąca sieć szkół uległa zmianie. I tak powstał Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu, utworzono Gimnazjum nr 1 w Cichem, SP nr 2 w Cichem i powołano SP nr 3 w Cichem.

2.Spotkanie dyrektorów szkół poświęcone organizacji nowego roku szkolnego zaplanowano na 28 sierpnia o godz. 14.30 w sali obrad Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu.

3.Na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia dowozu uczniów w ramach obowiązującej sieci szkół. W bieżącym roku szkolnym dowozem zostanie objętych tylko 491 uczniów, to jest znacznie mniej niż w latach ubiegłych. W wyniku ogłoszonego i rozstrzygniętego przetargu będą ich dowozić przewoźnicy, którzy przedstawili najkorzystniejsze oferty. Szczegóły zamieszczamy w tabeli poniżej.

4.Zgodnie z wymogami prawa opiekę nad uczniami będą sprawować osoby zatrudnione przez Urząd Gminy i posiadające odpowiednie kwalifikacje.

5.Zadania stojące przed osobami opiekującymi się dziećmi w czasie przejazdów jasno określa regulamin przewozów. Wszystkie potrzebne informacje zostały przekazane opiekunom na spotkaniu i szkoleniu, które odbyło się 29 sierpnia w sali obrad Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu.

6.Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2010/2011 przypada w tym roku później a dokładnie 3 września, czyli już w najbliższy poniedziałek.

7.Do 6 września należy składać do dyrektorów szkół wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników – tzw. wyprawka szkolna. Szczegóły można znaleźć na stronie gminnej: www.czarny-dunajec.pl

Lp

Trasa

Opiekun

Przewoźnik/km

Pojazd

1

Nr 1 - Dowóz/Odwóz

SP Dział –Pieniążkowice - Gimnazjum Załuczne

Burdyn Zofia

Firma Przewozowa JANKARA,

Janina Wnęk, Lipnica Wielka, km 20,6

Autobus

45 miejsc

siedzących

2

Nr 2

SP Odrowąż - Żary - Beskid - SP Odrowąż

Gąsior Maria

Przewóz Osób Chowaniec Edward,

Piekielnik 21A, km 22, 5/19,5, lato/zima

Bus

20 miejsc

siedzących

3

Nr 3 - Dział Remiza - SP Pieniążkowice -Wesołe - SP Pieniążkowice

Gawron Helena

Firma Przewozowa JANKARA,

Janina Wnęk, Lipnica Wielka, km 12,2

Autobus

40 miejsc

siedzących

4

Nr 4

Podszkle Dół-Podszkle Góra-Gimnazjum Piekielnik

Bałek Barbara

Przewóz Osób Chowaniec Edward,

Piekielnik 21A, km 27,60

Autobus

46 miejsc

siedzących

5

Nr 5 - Podszkle Studzionki -Podszkle Kościół - SP Podszkle

Hosaniak Aniela

Przewóz Osób, Edward Chowaniec

Piekielnik 21A, km 8,00

Bus

20 miejsc siedzących

6

Nr 6 - Dowóz uczniów niepełnosprawnych: Ciche –Ratułów - Bachledówka -SPSK Czerwienne

Tylka Elżbieta

TOURIST BUS, Stanisław Byrski

Ciche 447, km 84,00

Bus

9 miejsc

siedzących

7

Nr 6a - Dowóz uczniów niepełnosprawnych: Podszkle – Piekielnik - Załuczne-Odrowąż - Pieniążkowce - Cz.Dunajec –Ratułów - SPSK Czerwienne

Kusper Joanna

Firma Przewozowa, JANKARA,

Janina Wnęk, Lipnica Wielka

km 86,80

Bus

19 miejsc siedzących

8

Nr 6b: Dowóz uczniów niepełnosprawnych: Pieniążkowice – Czarny Dunajec - SPSK Czerwienne

Stoch

Maria

FHU ŻEGLEŃ

Sławomir Żegleń

km 64,80

Bus: 7 osób + 3 osoby na wózkach inwalidzkich

9

Nr 6c: Dzieci niepełnosprawne: Cz. Dunajec - Dział – PSOUU Nowy Targ - Stare Bystre-SPSK - Czerwienne

Marciniak Ewa

TOURIST BUS Stanisław Byrski

Ciche 447

km 110,00

Bus

9 miejsc

siedzących

 

10

Nr 7 - Stare Bystre Granica -St.Bystre Gimnazjum -St.Bystre Szeligówki - SPSK Stare Bystre .

Bukowska Józefa

N.P.O. Ryszard Siarka

Ratułów 355a

Km15,80

Bus

20 miejsc siedzących

11

Nr 8 Dowóz

I kurs: Wróblówka

Dowóz/Odwóz: II kurs: Odrowąż - Załuczne - Odrowąż

Kantor Andrzej

Cikowska Halina

GZO

Cz. Dunajec,

Średniodziennie

Autobus

43 miejsca siedzące + 13 stojących

 

12

Nr 9 Dowóz /Odwóz

I kurs: Chochołów - Cz. Dunajec

II kurs: Konikówka - Cz. Dunajec

Odwóz: III kurs - Wróblówka

Łabuda Anna

GZO

Cz. Dunajec

Średniodziennie

Autobus

50 miejsca siedzące + 20 stojącychOpracowanie tekstu: Wacław Sajdak