ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Informacja z dnia 31 sierpnia 2012 r. o prowadzonych konsultacjach społecznych dotyczących miejscowości Piekielnik

2012-08-31 do 2012-09-18 // Oglądano: 1988 // Wstecz
Informuję, że na terenie miejscowości Piekielnik prowadzone są konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazwy urzędowej części miejscowości Piekielnik. Z uwagi na wniosek grupy mieszkańców Piekielnika rozważana jest zmiana nazwy urzędowej „Świńskie Miasto”, na nazwę „Zielone Miasteczko”.

Celem prowadzonych konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców Piekielnika co do potrzeby i zasadności zmiany nazwy „Świńskie Miasto”, tak aby na tej podstawie możliwe było podjęcie przez Radę Gminy dalszych czynności w sprawie, w tym wystosowanie wniosku o zmianę nazwy urzędowej do Ministra Administracji i Cyfryzacji.

W ramach konsultacji mieszkańcy Piekielnika oraz radni Rady Gminy mogą składać uwagi i opinie w formie: pism, faksów, poczty elektronicznej, a także ustnych uwag złożonych telefonicznie
(nr telefonu 18 26 135 12) w terminie do dnia 17 września 2012 r.

Ponadto temat zmiany nazwy urzędowej „Świńskie Miasto” będzie rozpatrywany na Zebraniu Wiejskim w dniu 16 września 2012.


z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

mrg. Michał Jarończyk