ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY

2004-01-15 do 2004-01-15 // Oglądano: 2162 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec
o g ł a s z a p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y
na bankową obsługę budżetu Gminy Czarny Dunajec w latach 2004 do 2006
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia  02-II-2004 (poniedziałek) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia  02-II-2004 (poniedziałek) o godz. 12oo
Informacji dotyczących przetargu udziela Skarbnik Gminy Stanisława Pilch
w Urzędzie Gminy tel. 26-135-24 pok. 24
Opłata za materiały przetargowe wynosi 10 zł