ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Władysław Kowalczyk Sołtysem Roku 2011

2012-07-04 do 2012-08-03 // Oglądano: 4016 // Wstecz
Władysław Kowalczyk Sołtysem Roku 2011W dniu 12 czerwca 2012r. w Senacie RP odbyła się uroczystość związana z podsumowaniem konkursu „Sołtys Roku 2011” organizowanego przez „Gazetę Sołecką”. Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Bogdan Borusewicz.
Na uroczystości uhonorowania laureata Władysława Kowalczyka (sołtys wsi Ciche) zaproszono również Wójta Gminy Czarny Dunajec– Józefa Babicza oraz Przewodniczącą Rady Gminy- Beatę Palenik.

Zaangażowanie Sołtysa umożliwiło przeprowadzenie licznych inwestycji na terenie wsi.

Jedną z nich, o którą zabiegał Sołtys prosząc mieszkańców o przekazanie części prywatnych działek była budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje boisko – Orlik 2012”. Powstałe boisko zlokalizowane jest bezpośrednio przy Gimnazjum, co zwiększa jego dostępność dla dzieci i młodzieży oraz znacznie poprawia bezpieczeństwo na samym obiekcie jak i w jego pobliżu. Korzystają z niego mieszkańcy wsi jak również z pobliskich miejscowości.

Na wniosek Sołtysa wykonano również oświetlenie uliczne oraz wyremontowano mosty.

Szczególne zaangażowanie Sołtysa pomogło w wyremontowaniu kilku dróg na terenie sołectwa, w tym dojazdy do pól  o nawierzchni bitumicznej, drogi żwirowe oraz drogi zniszczone przez powódź. Zrealizowano również remont dróg z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Udrożniono rowy przydrożne, które wyłożono korytkami ściekowymi i wzmocniono ich brzegi, zabezpieczono przed powodzią tereny które zostały dotkliwie zalane i uszkodzone w roku 2010, zrobiono odwodnienie oraz wykonano zabezpieczenie ruchu na  drodze przez montaż barier w obrębach skarp drogi.

Z inicjatywy sołtysa w 2011 r wykonano również remonty w Szkołach Podstawowych.

W sołectwie Ciche znajdują się 4 jednostki OSP, gdzie został wykonany remont generalny oraz dla jednej z nich został zakupiony samochód strażacki.

Aktywnie poszerza wiedzę mieszkańców oraz nakłania do inwestowania w odnawialne źródła energii. Owocem ww. pracy jest instalacja na 55 domach prywatnych kolektorów słonecznych przy wsparciu środkami UE.

Przybliżona łączna wartość wymienionych inwestycji : 2 840 000,00 zł

Jako Sołtys wsi uczestniczy w działaniach zmierzających do poprawy warunków życia, zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. Sołtys jest człowiekiem bardzo pracowitym i solidnym, cieszy się szacunkiem i dużym autorytetem. Ważną umiejętnością jest zjednywanie sobie poparcia przez mieszkańców, gdyż coroczne plany inwestycyjne opiniowane są na zebraniach wiejskich i nie zawsze są popierane jednogłośnie przez mieszkańców. Problemy i bolączki miejscowości, której jest gospodarzem, zawsze przedstawia w sposób stanowczy, jednocześnie dba o rozwój całej gminy. Sołtys jest człowiekiem, który umie słuchać i rozmawiać z ludźmi, zmotywować ich do działania społecznego. W 2011 r przy współpracy Gminy podjął działania z zakresu utrzymania czystości i porządku. Jako osoba odpowiedzialna za nadzór i likwidację „ dzikich wysypisk” Sołtys wykazał się starannością i dbałością o porządek. Od samego początku objęcia mandatu Sołtysa skupił wokół siebie grupę mieszkańców, którzy widząc jego pracowitość i zaangażowanie w działania na rzecz wsi starają się tak jak i on zrobić ponadprzeciętną pracę dla swojego sołectwa.

Sołtys jako gospodarz sołectwa bierze czynny udział w różnych imprezach kulturalnych, przede wszystkim jest ich współorganizatorem. Jedną z większych imprez to są tzw: spotkania z folklorem na Siwej Polanie  oraz biegi rodzinne na nartach w okresie zimowym. Sołtys wspomaga Oddział Związku Podhalan i działający przy nim zespół folklorystyczny, co przyczynia się do promocji naszej Gminy zarówno w kraju jak i za granicą. Sołtys dużo podróżuje, dzięki czemu promowany jest nasz region, nasze zwyczaje, nasza kultura góralska, śpiew, muzyka, taniec… Wraz z zespołami zwiedził całą Europę, Stany Zjednoczone i Kanadę.

Od lat wspomaga działalność regionalnego zespołu popularyzując tym samym kulturę góralską wśród młodych ludzi, przez co rozwija i kształtuje młodzież w duchu patriotyzmu w oparciu o nasz region (w latach 1978-96 był instruktorem zespołu w Witowie, następnie w 1990 r. założył zespół w Cichem, gdzie nadal pomaga w jego prowadzeniu). W 2011 r jako przedstawiciel sołectwa był w Stanach Zjednoczonych na 15 Rocznicy Związku Podhalan koła Ciche przy Parafii Miętustwo. W tym samym roku odbył również szereg spotkań z samorządami Niemiec, Kanady oraz stanu Nowy York.

Potwierdzeniem zaangażowania w sprawy lokalne jest wieloletnia służba w OSP (od 1976 r aż do dnia dzisiejszego, z czego od 2000 r jako Prezes).

Hobbystycznie sołtys zaangażował się w prowadzenie kroniki miejscowości Ciche, w której zasobach poza szczegółowymi zapisami posiada bogatą dokumentację zdjęciową i filmową. Miejscowe ośrodki edukacyjne często zapraszają sołtysa na spotkania z dziećmi i młodzieżą, na których może przekazywać im poza wiedzą historyczną również wielki entuzjazm, miłość do Podhala, góralskich tradycji i wartości. Przekazywana wiedza jak i zasoby kronikarskie można odszukać również w wielu pracach magisterskich oraz naukowych gdzie są one istotnym źródłem.