ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z TOALET GMINNYCH

2012-06-04 do 2012-06-18 // Oglądano: 1804 // Wstecz
Urząd Gminy Czarny Dunajec informuje, iż na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 15 maja 2012 roku nr 59/2012 oraz Uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec nr X/99/2011 z dnia 28 września 2011 roku, od dnia 15 maja 2012 roku zostaje wprowadzona opłata w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100), za korzystanie z toalet gminnych