ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Opracowanie koncepcji zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

2012-05-15 do 2012-05-30 // Oglądano: 2014 // Wstecz
W związku z prowadzonymi pracami projektowymi nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec, przekazuję państwu radnym i sołtysom mapy ewidencyjne w skali 1:5000 umożliwiające lokalizowanie działek zawartych we wnioskach.
Mapy do odbioru w Urzędzie Gminy, pokój 27.