ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Cz. Dunajec - Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2012-2013

2012-05-14 do 2012-06-25 // Oglądano: 2497 // Wstecz

Przetarg nieograniczony na dostawy

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 14 000 EURO oraz powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1677 z późn. zm.)

nazwa zamówienia:

Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2012-2013 do kotłowni w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy, Gminny Zespół Oświatowy oraz Samodzielny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu

Znak sprawy: RB.271.18

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 18/2012

Data przesłania ogłoszenia do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 14/05/2012

Sposób przekazania ogłoszenia do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: drogą elektroniczną

Data opublikowania w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP: 14/05/2012r.     numer ogłoszenia: 106249 - 2012

Termin składania ofert: do 25/06/2012 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 25/06/2012 godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2012-18
Dodano: 2012-05-14 11:38:24Pobrano: 623 // 0.27 MB
pdfSIWZ_2012-18
Dodano: 2012-05-14 11:38:42Pobrano: 924 // 0.80 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2012-18
Dodano: 2012-05-14 11:38:44Pobrano: 900 // 0.07 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2012-18
Dodano: 2012-05-14 11:38:46Pobrano: 863 // 0.04 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1i2_2012-18
Dodano: 2012-05-14 11:38:48Pobrano: 902 // 0.05 MB
docZal_04_Oswiadczenie_osob_fizycznych_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1_2012-18
Dodano: 2012-05-14 11:38:50Pobrano: 897 // 0.04 MB
docZal_05_Wykaz-dostaw_2012-18
Dodano: 2012-05-14 11:38:51Pobrano: 938 // 0.04 MB
pdfZal_06_Projekt_Umowy_2012-18
Dodano: 2012-05-14 11:38:56Pobrano: 945 // 0.18 MB
pdfZal_07_Lista_obiektow_2012-18
Dodano: 2012-05-14 11:38:59Pobrano: 1042 // 0.16 MB
pdfZal_08_Waloryzacja_ceny_2012-18
Dodano: 2012-05-14 11:39:03Pobrano: 967 // 0.18 MB
pdfOdpowiedzi na pytania - z dnia 21.05.2012r.
Dodano: 2012-05-21 12:35:06Pobrano: 906 // 0.32 MB
pdfOgloszenie_Dziennik_Urzędowy_Unii_Europejskiej
Dodano: 2012-05-21 14:09:15Pobrano: 686 // 0.15 MB
pdfOdpowiedzi na pytania - z dnia 05.06.2012r.
Dodano: 2012-06-05 09:29:45Pobrano: 657 // 0.75 MB
pdfZawiadomienie_o_wyborze_oferty
Dodano: 2012-07-03 09:12:34Pobrano: 638 // 0.16 MB
pdfInformacja_o_zawarciu_umowy
Dodano: 2012-08-09 13:03:01Pobrano: 645 // 0.13 MB