ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

REMONT PO POWODZI DROGI GMINNEJ "DO TARTAKU" W ODROWĄŻU

2004-04-29 do 2004-04-29 // Oglądano: 2025 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec

o g ł a s z a p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y n a:

wykonanie remontu po powodzi

drogi gminnej: „Do Tartaku” w Odrowążu

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy

do dnia  10-V-2004 (poniedziałek) do godz. 11oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)

dnia   10-V-2004 (poniedziałek) o godz. 12oo

Informacji dotyczących przetargu udziela inż. Paweł Babeł

w Urzędzie Gminy tel. 26-135-28 pok. 28

Opłata za materiały przetargowe wynosi : 20 zł