ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Rada pracuje

2012-03-13 do 2012-04-10 // Oglądano: 2037 // Wstecz
We środę, 29 lutego, w sali obrad Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu odbyła się XVI Zwyczajna Sesje Rady Gminy. Porządek obrad był bogaty a wśród poruszanych spraw znalazły się uchwały dotyczące zmiany sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina. Była oczywiście informacja o pracy Wójta Gminy pomiędzy sesjami i czas na interpelacje.

 Poza stałymi punktami posiedzenia radni podjęli kilka ważnych uchwał, a wśród nich w sprawie:

  1. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem z filią w Cichem 3 w Szkołę Podstawową Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem.

  2. powołania Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cichem.

  3. utworzenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Cichem.

  4. utworzenia publicznego Gimnazjum Nr 1 w Cichem.

  5. zmiany sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec - zamiaru połączenia od 1 września 2012 roku Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu z siedzibą przy ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 144 oraz Publicznego Gimnazjum w Czarnym Dunajcu z siedzibą przy ul. Mościckiego 12.

  6. zmiany budżetu gminy na 2012 rok – zwiększenie dochodów, przychodów i wydatków budżetowych w bieżącym roku

  7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011-2023 - wprowadzono między innymi przedsięwzięcie pod nazwą: „Budowa turystycznej ścieżki rowerowej w Gminie Czarny Dunajec ”

Wszystkie decyzje podejmowane przez radnych mają dla mieszkańców istotne znaczenie. Najwięcej emocji budzą jednak te uchwały, które bezpośrednio dotyczą mieszkańców, jak na przykład zmiany w sieci szkół. Zawsze w tego typu sprawach pojawiają się różne głosy, często skrajnie odmienne. Każda bowiem podjęta decyzja może budzić niezadowolenie u części mieszkańców. Zmiany są jednak konieczne a już nie raz się przekonywaliśmy, że dopiero czas najlepiej weryfikuje słuszność podejmowanych decyzji. Jak zwykle będziemy śledzić sprawy i napiszemy więcej na ten temat w kolejnych wydaniach wkładki gminnej. Pełna treść uchwał oraz wiele innych spraw związanych z działalnością gminy można znaleźć na stronie gminnej: www.czarny-dunajec.pl. Zapraszamy do lektury.