ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Odnowione drogi gminne

2012-02-10 do 2012-03-10 // Oglądano: 3567 // Wstecz
Odnowione drogi gminneRok 2011 przyniósł znaczną poprawę stanu dróg w gminie Czarny Dunajec. Inwestycje objęły drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie. Łączna wartość robót na drogach gminnych wyniosła niemal 12 mln zł. Działania objęły przebudowę dróg, wykonanie chodników, budowę i remonty mostów, wykonanie nowych i remont istniejących nawierzchni bitumicznych, wykonanie podbudowy żwirowej, nawierzchni tłuczniowych oraz nawierzchni z płyt, montaż przepustów i korytek, odbudowę przejazdów brodem, poszerzenie i czyszczenie rowów, utwardzanie placów publicznych i wiele innych. Większość środków zapewniła Gmina z własnego budżetu, jednak niemałe, bo wynoszące aż 2,7 mln zł dofinansowanie spłynęło z krajowych środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Ponadto milion złotych zapewniła dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Zdecydowanie największym zadaniem w minionym roku była przebudowa głównych ulic przebiegających przez Czarny Dunajec: Kantora, Sienkiewicza, Kmietowicza i Tetmajera. Wykonano tam nową nawierzchnię, odwodnienie, chodniki wraz ze zjazdami oraz przebudowano infrastrukturę sieciową, przebiegającą w pasie drogowym. Drogi zostały wykonane w nowoczesnej technologii betonowej – chodniki i krawężniki zostały wylane metodą ślizgową, co znacznie podniosło tempo prac, a co najważniejsze, znacznie wydłuża trwałość tych elementów.  Wartość robót wyniosła ponad 6 mln zł., przy czym z uwagi na to, że inwestycja była realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, otrzymaliśmy dofinansowane w wysokości 1.000.010,00 zł. To rekordowe w Gminie zadanie drogowe zostało zrealizowane w 4 miesiące.

Drugą co do wielkości inwestycją drogową była budowa nowego mostu na potoku Wielki Rogoźnik w miejscowości Stare Bystre, przez który prowadzi droga do osiedla Szeligówka. Ponieważ stary most na skutek częstych wezbrań potoku był w złym stanie, Gmina podjęła starania o uzyskanie dotacji z rezerwy państwa na dofinansowanie inwestycji. Zakończyły się one sukcesem i uzyskana dotacja w wysokości 1 085 tys. zł w całości pokryła koszty budowy. Na Gminie spoczywał jedynie obowiązek przygotowania dokumentacji projektowej oraz zorganizowania i zrealizowania zadania. Również w pozostałych miejscowościach wykonano wiele znaczących inwestycji drogowych. W Chochołowie za kwotę 630 tys. zł wyremontowana została nawierzchnia bitumiczna na drodze „Krzywej” do Koniówki. Całkiem nowy asfalt wart 770 tys. zł położony został na drodze Ugorowej. Łącznie w Chochołowie pojawiło się 1400 m nowych nawierzchni bitumicznych. Bardzo ważną inwestycją był również remont podpór mostu „Borowego” w ciągu drogi „Kościół-Skocznia Palenica”. Zniszczone na skutek upływu czasu i silnych wezbrań potoku Czarny Dunajec elementy naprawiono za kwotę niemal 350 tys. zł. przy czym aż 280 tys. zł stanowiły środki dotacji z programu usuwania skutków powodzi. Największym zadaniem w Cichem było zabezpieczenie narzutem siatkowo- kamiennym drogi „do Macioska” za kwotę 56 tys. zł. Pojawiło się też 160 m. nowej nawierzchni bitumicznej  na drodze koło Filomeny. W Czarnym Dunajcu, oprócz kompleksowej przebudowy głównych ulic, wyasfaltowanych zostało kilkanaście mniejszych ulic – łącznie nowy asfalt położono aż na 6 km dróg gminnych. W Czerwiennem łączna długość nowych oraz wyremontowanych nawierzchni bitumicznych wynosi 720 m. W ramach tych prac wyremontowano m.in. nawierzchnię bitumiczną drogi „Brzuchacze”. W najmniejszych miejscowościach Gminy – Dziale i Koniówce nowych nawierzchni asfaltowych pojawiło się odpowiednio 170 i 100 m. W Dziale wykonano również nawierzchnie tłuczniowe  na drogach „do Krzyża” i „pod Gronostolke” o łącznej długości ponad 400 m. W Koniówce na drodze „Brzegowej” wykonano podbudowę żwirową na odcinku 120 m. Najważniejszą inwestycją w Odrowążu było zaasfaltowanie drogi „pod Grapę” – koszt to 450 tys. zł. Poza tym asfalt i płyty położono jeszcze na ok. 300 m dróg. Nowa nawierzchnia bitumiczna o długości 260 m na drodze Szymanowskiej to z kolei największa inwestycja drogowa w Piekielniku. W Pieniążkowcach powstała nowa asfaltowa droga o długości 215 m (Fiedory) a ponadto wyasfaltowano plac przy kościele. Nowe nawierzchnie bitumiczne pojawiły się również w Podczerwonem – łączna długość wyasfaltowanych uliczek wyniosła ponad 1 km. Największym zadaniem w Podszklu był remont drogi „do Głodów” – nowy asfalt położono na odcinku 380 m. W Ratułowie większych robót nie było – wykonano tam jednak aż 20 zadań, których efektem jest 800 m nowych nawierzchni bitumicznych i płytowych. Ponad 2 km dróg asfaltowych wybudowano w Starem Bystrem, przy czym roboty objęły również remonty istniejących, ale zniszczonych dróg. Takim remontem objęty został właśnie odcinek drogi Wierchowej o długości 800 m. We Wróblówce nawierzchnie bitumiczne wykonano na drogach o długości 1,5 km, zaś największą inwestycją była budowa kilometrowego odcinka drogi „na Potok”. Z kolei budowa nawierzchni tłuczniowej na drodze „przy Dziedzicach” o długości 100 m to największe zadanie drogowe w Załucznem.

Jak widać było tego sporo w ubiegłym roku. Na ten rok z kolei też są już plany. Oczywiście jak co roku Gmina liczy na dofinansowanie robót ze środków zewnętrznych, głównie z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk – mówi sekretarz gminy Michał Jarończyk, który przygotował cytowane zestawienie - Dzięki takim środkom możliwy będzie szerszy zasięg inwestycji, a potrzeb jest jeszcze wiele. Nie możemy też zapominać o inwestycjach prowadzonych wspólnie z samorządami: powiatowym i wojewódzkim – dodaje sekretarz. W pierwszym przypadku współpraca zaowocowała całkowicie nową nawierzchnią drogi powiatowej na odcinku Pieniążkowice – Piekielnik. Łączna wartość robót wyniosła w prawie 6 mln zł, przy czym udział gminy to 1,5 mln zł. Z kolei Zarząd Dróg Wojewódzkich wyremontował odcinek drogi o długości 1372 m w Pieniążkowicach. Gmina partycypowała w kosztach tego zadania przeznaczając 997 tys. zł. Obecnie trwają prace przygotowawczo–projektowe, które pozwolą na remonty kolejnych odcinków dróg wojewódzkich i związaną z nimi budowę chodników. Chodzi o odcinek łączący Koniówkę z Chochołowem, drogę przez Podczerwone do mostu w Koniówce oraz kolejny etap robót w Piekielniku. Samorząd powiatu nowotarskiego ze środków ministerialnego tzw. „Funduszu Solidarnościowego” również planuje wykonanie nowych nawierzchni na drogach powiatowych i to na znaczną skalę. Więcej o planach na 2012 rok napiszemy już wkrótce.

 

Zadania drogowe – koszty i plany

Miejscowość

Koszty w 2011 r.

Plan na 2012 r.

Chochołów

691 484 zł

106 700 zł

Ciche

119 858 zł

82 337 zł

Czarny Dunajec

6 820 246 zł

319 350 zł

Czerwienne

306 102 zł

119 479 zł

Dział

80 304 zł

45 500 zł

Koniówka

120 784 zł

26 844 zł

Odrowąż

246 198 zł

1 257 634 zł

Piekielnik

191 380 zł

289 900 zł

Pieniążkowice

164 177 zł

160 105 zł

Podczerwone

278 999 zł

294 179 zł

Podszkle

221 783 zł

132 496 zł

Ratułów

523 602 zł

380 561 zł

Stare Bystre

543 451 zł

343 234 zł

Wróblówka

346 257 zł

60 200 zł

Załuczne

33 917 zł

5 000 zł

 

 

Fot. 273-1: Tak wyglądały jesienią wyremontowane ulice w Czarnym Dunajcu. Fot. archiwum gminyFot. 273-2: Most w Starem Bystrem choć jeszcze uroczyście nie otwarty, już od miesięcy służy mieszkańcom.  Fot. Wacław Sajdak


Opracowanie tekstu: Wacław Sajdak