ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Cz. Dunajec - POKL - Zatrudnienie kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn.Indywidualizacja nauczania w Gmine Czarny Dunajec

2012-01-09 do 2012-01-17 // Oglądano: 2640 // Wstecz

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi

nazwa zamówienia:

Zatrudnienie kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn.: Indywidualizacja nauczania w Gminie Czarny Dunajec, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Znak sprawy: RB.271.1

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 1/2012

Numer ogłoszenia w BZP: 6831 - 2012

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 09/01/2012

Termin składania ofert: do 17/01/2012 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 17/01/2012 o godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_2012-01
Dodano: 2012-01-09 09:49:06Pobrano: 728 // 0.28 MB
pdfSIWZ_2012-01
Dodano: 2012-01-09 09:49:21Pobrano: 896 // 0.54 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2012-01
Dodano: 2012-01-09 09:49:27Pobrano: 815 // 0.15 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2012-01
Dodano: 2012-01-09 09:49:30Pobrano: 781 // 0.04 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1i2_2012-01
Dodano: 2012-01-09 09:49:32Pobrano: 761 // 0.05 MB
docZal_04_Oswiadczenie_osob_fizycznych_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1_2012-01
Dodano: 2012-01-09 09:49:34Pobrano: 799 // 0.04 MB
docZal_05_Wykaz-osob_2012-01
Dodano: 2012-01-09 09:49:36Pobrano: 802 // 0.04 MB
docZal_05-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2012-01
Dodano: 2012-01-09 09:49:38Pobrano: 792 // 0.04 MB
pdfZal_06_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_2012-01
Dodano: 2012-01-09 09:49:47Pobrano: 897 // 0.36 MB
pdfZal_07_Projekt_umowy_2012-01
Dodano: 2012-01-09 09:49:58Pobrano: 1160 // 0.41 MB
pdfZawiadomienie o wyborze ofert 2012-01
Dodano: 2012-01-25 13:39:02Pobrano: 1558 // 0.24 MB
pdfInformacja_o_zawarciu_umów
Dodano: 2012-02-13 10:41:13Pobrano: 1179 // 0.18 MB