ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zarządzenie Nr 6/2012 w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2012-01-04 do 2012-02-06 // Oglądano: 2174 // Wstecz

Zarządzenie Nr 6/2012

Wójta Gminy Czarny Dunajec

z dnia 4 stycznia 2012r.

 

w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2012 roku przez organizacje

pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

Na podstawie art.11, art.13, art.14, art.15, art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96 poz.873 z późn. zmianami) oraz na podstawie Uchwały Budżetowej na rok 2012 Nr XIV/127/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2011r. oraz Uchwały Nr XII/117/2011  Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

§ 1.

Ogłasza się następujący otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2012 roku:

 

 Konkurs nr 1/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2012r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod

nazwą:

„Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”

 

których regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

§ 2.

Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 6  luty 2012 r.

§ 3.

Zarządzenie wymaga ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Czarny Dunajec.

§ 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


pdfZalacznik do zarzadzenia 6-2012- regulamin konkursu sport
Dodano: 2012-01-04 12:40:13Pobrano: 763 // 0.04 MB