ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2012-01-02 do 2012-01-16 // Oglądano: 2538 // Wstecz
Urząd Gminy Czarny Dunajec przypomina mieszkańcom o obowiązkach wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Każdy właściciel jest zobowiązany do utrzymania porządku i czystości na terenie swojej nieruchomości, jak również oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
Ponadto przypomina się że kierowanie wód opadowych z rynien na chodniki jest prawnie zakazane i może stwarzać niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia przechodniów