ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

DOSTAWA SAMOCHODU TERENOWEGO

2004-03-28 do 2004-03-28 // Oglądano: 1781 // Wstecz
DOSTAWA SAMOCHODU TERENOWEGO
 2004.03.28
Wójt Gminy Czarny Dunajec
o g ł a s z a p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y
n a dostawę samochodu terenowego dla Komisariatu Policji
w Czarnym Dunajcu
Pożądany termin wykonania robót 2004.04.30
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia  2004-IV-16 (poniedziałek) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia  2004-IV-16 (poniedziałek) o godz. 12oo
Informacji dotyczących przetargu udziela inż. Paweł Babeł
w Urzędzie Gminy tel. 26-135-28 pok. 28