ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

ZARZĄDZENIE Nr 113 /2011 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 września 2011 roku w sprawie: zmiany w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych

2011-09-28 do 2011-10-09 // Oglądano: 1450 // Wstecz

Działając na podstawie art. 184 § 1, pkt 1 i § 4, 182 § 1, pkt 1 i § 2 , pkt  2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -  Kodeks Wyborczy ( Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zmianami ) oraz Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej( M. P. Nr 30, poz. 345 ) 


Wójt Gminy CZARNY  DUNAJEC   z a r z ą d z a , co następuje :

§ 1

 

  1. Do składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 we Wróblówce, w miejsce Pani Joanny Magdaleny Miętus, której członkostwo wygasło na skutek zrzeczenia się – powołuje się Panią Annę Styrczulę.      
  2. Do składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Dziale, w miejsce Pana Ryszarda Kołodziejczyka, którego członkostwo wygasło na skutek zrzeczenia się – powołuje się Pana Stanisława Pawłowskiego.    

§ 2

Informacje o zmienionych składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na terenie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu. 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
pdfSklad osobowy OKW z funkcjami II
Dodano: 2011-09-28 11:18:57Pobrano: 848 // 0.13 MB