ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych

2011-09-16 do 2011-10-03 // Oglądano: 2362 // Wstecz

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych

Znak sprawy: RB.271.39

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 39/2011

Numer ogłoszenia w BZP: 247371 - 2011

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 16/09/2011

Termin składania ofert: do 03/10/2011 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 03/10/2011 godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_2011-39
Dodano: 2011-09-16 11:40:48Pobrano: 633 // 0.26 MB
pdfSIWZ_2011-39
Dodano: 2011-09-16 11:41:08Pobrano: 761 // 0.53 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2011-39
Dodano: 2011-09-16 11:41:12Pobrano: 721 // 0.06 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2011-39
Dodano: 2011-09-16 11:41:14Pobrano: 704 // 0.04 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1i2_2011-39
Dodano: 2011-09-16 11:41:17Pobrano: 697 // 0.04 MB
docZal_04_Oswiadczenie_osob_fizycznych_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1_2011-39
Dodano: 2011-09-16 11:41:19Pobrano: 719 // 0.04 MB
docZal_05_Wykaz-robot_2011-39
Dodano: 2011-09-16 11:41:22Pobrano: 715 // 0.04 MB
docZal_06_Wykaz_narzedzi_2011-39
Dodano: 2011-09-16 11:41:24Pobrano: 716 // 0.04 MB
docZal_07_Wykaz-osob_2011-39
Dodano: 2011-09-16 11:41:27Pobrano: 706 // 0.04 MB
docZal_07-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2011-39
Dodano: 2011-09-16 11:41:29Pobrano: 736 // 0.03 MB
pdfZal_08_Projekt_umowy_2011-39
Dodano: 2011-09-16 11:41:36Pobrano: 718 // 0.20 MB
zipZal_09_Przedmiar_2011-39
Dodano: 2011-09-16 11:41:40Pobrano: 770 // 0.13 MB
pdfZawiadomienie o wyborze oferty
Dodano: 2011-10-04 13:40:07Pobrano: 735 // 0.08 MB
pdfInformacja_o_zawarciu_umowy
Dodano: 2011-11-16 12:21:46Pobrano: 884 // 0.13 MB