ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZARNYM DUNAJCU

2004-06-02 do 2004-06-02 // Oglądano: 1741 // Wstecz
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZARNYM DUNAJCU
 2004.06.02
Wójt Gminy Czarny Dunajec
o g ł a s z a p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y
n a wykonanie rozbudowy istniejącej Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu
Pożądany termin wykonania robót 2004.11.19
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 45 000 zł.
Miejsce wniesienia wadium : kasa Urzędu Gminy 
lub BS Nr konta 56-87920008-0000-0000-2828-0018
Termin wniesienia wadium : 2004-VII-07 (środa) do godz. 12oo
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia  2004-VII-07 (środa) do godz. 12oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia  2004-VII-07 (środa) o godz. 12oo
Informacji dotyczących przetargu udziela inż. Paweł Babeł
w Urzędzie Gminy tel. 26-135-28 pok. 28
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 50 zł