ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Wykonanie odbudowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej

2011-07-21 do 2011-08-05 // Oglądano: 2474 // Wstecz

Przetarg na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie odbudowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej uszkodzonych w wyniku klęski żywiołowej

Znak sprawy: RB.271.32

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 32/2011

Numer ogłoszenia w BZP: 198839 - 2011

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 21/07/2011

Termin składania ofert: do 05/08/2011 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 05/08/2011 godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_2011-32
Dodano: 2011-07-21 12:22:33Pobrano: 691 // 0.28 MB
pdfSIWZ_2011-32
Dodano: 2011-07-21 12:22:52Pobrano: 732 // 0.56 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2011-32
Dodano: 2011-07-21 12:22:57Pobrano: 728 // 0.06 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2011-32
Dodano: 2011-07-21 12:23:01Pobrano: 705 // 0.04 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1i2_2011-32
Dodano: 2011-07-21 12:23:04Pobrano: 715 // 0.04 MB
docZal_04_Oswiadczenie_osob_fizycznych_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1_2011-32
Dodano: 2011-07-21 12:23:06Pobrano: 707 // 0.04 MB
docZal_05_Wykaz-robot_2011-32
Dodano: 2011-07-21 12:23:08Pobrano: 710 // 0.04 MB
docZal_06_Wykaz_narzedzi_2011-32
Dodano: 2011-07-21 12:23:10Pobrano: 707 // 0.04 MB
docZal_07_Wykaz-osob_2011-32
Dodano: 2011-07-21 12:23:12Pobrano: 708 // 0.04 MB
docZal_07-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2011-32
Dodano: 2011-07-21 12:23:13Pobrano: 706 // 0.03 MB
pdfZal_08_Projekt_umowy_2011-32
Dodano: 2011-07-21 12:23:20Pobrano: 790 // 0.24 MB
zipZal_09_Przedmiar_2011-32
Dodano: 2011-07-21 12:23:26Pobrano: 824 // 0.18 MB
pdfZmiana treści SIWZ - z dnia 27-07-2011
Dodano: 2011-07-27 11:34:16Pobrano: 751 // 1.23 MB
pdfZawiadomienie_o_wyborze_ofert
Dodano: 2011-08-08 14:04:45Pobrano: 682 // 0.16 MB
pdfInformacja_o_zawarciu_umów
Dodano: 2011-09-05 12:41:32Pobrano: 630 // 0.14 MB