ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RATUŁOWIE

2004-07-05 do 2004-07-05 // Oglądano: 1697 // Wstecz
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RATUŁOWIE
 2004.07.05
Wójt Gminy Czarny Dunajec
o g ł a s z a p r z e t a r g  n i e o g r a n i c z o n y
n a Rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej
w Ratułowie – stan surowy otwarty
Pożądany termin wykonania robót 2005.06.31
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 15 000 zł.
Miejsce wniesienia wadium : kasa Urzędu Gminy 
lub BS Nr konta 56-87920008-0000-0000-2828-0018
Termin wniesienia wadium : 2004-VIII-20 (piątek) do godz. 11oo
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia  2004-VIII-20 (piątek) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia  2004-VIII-20 (piątek) o godz. 12oo
Informacji dotyczących przetargu udziela inż. Paweł Babeł
w Urzędzie Gminy tel. 26-135-28 pok. 28
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 40 zł