ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

DOSTAWA SPRZĘTU SZKOLNEGO I SPORTOWEGO

2004-07-05 do 2004-07-05 // Oglądano: 2155 // Wstecz
DOSTAWA SPRZĘTU SZKOLNEGO I SPORTOWEGO
 2004.07.05
Wójt Gminy Czarny Dunajec
o g ł a s z a p r z e t a r g  n i e o g r a n i c z o n y
n a Dostawę sprzętu szkolnego i sportowego
dla Szkoły Podstawowej w Pieniążkowicach
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia 26-VII-2004 (poniedziałek) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia 26-VII-2004 (poniedziałek) o godz. 12oo
Informacji dotyczących przetargu udziela inż. Paweł Babeł
w Urzędzie Gminy tel. 26-135-28 pok. 28