ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Czarny Dunajec - Wykonanie odbudowy dróg gminnych "Droga Za Stacją" i "Droga Za Kopcem" o nr ewid. 404 i 303

2011-06-29 do 2011-07-14 // Oglądano: 2613 // Wstecz

Przetarg na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie odbudowy dróg gminnych "Droga Za Stacją" i "Droga Za Kopcem" o nr ewid. 404 i 303 w miejscowości Czarny Dunajec

Znak sprawy: RB.271.28

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 28/2011

Numer ogłoszenia w BZP: 177793 - 2011

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 29/06/2011

Termin składania ofert: do 14/07/2011 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 14/07/2011 godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_2011-28
Dodano: 2011-06-29 12:22:20Pobrano: 788 // 0.26 MB
pdfSIWZ_2011-28
Dodano: 2011-06-29 12:22:33Pobrano: 706 // 0.52 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2011-28
Dodano: 2011-06-29 12:22:36Pobrano: 675 // 0.06 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2011-28
Dodano: 2011-06-29 12:22:39Pobrano: 684 // 0.04 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1i2_2011-28
Dodano: 2011-06-29 12:22:40Pobrano: 657 // 0.04 MB
docZal_04_Oswiadczenie_osob_fizycznych_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1_2011-28
Dodano: 2011-06-29 12:22:45Pobrano: 668 // 0.04 MB
docZal_05_Wykaz-robot_2011-28
Dodano: 2011-06-29 12:22:47Pobrano: 664 // 0.04 MB
docZal_06_Wykaz_narzedzi_2011-28
Dodano: 2011-06-29 12:22:48Pobrano: 694 // 0.04 MB
docZal_07-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2011-28
Dodano: 2011-06-29 12:22:51Pobrano: 659 // 0.03 MB
pdfZal_08_Projekt_umowy_2011-28
Dodano: 2011-06-29 12:22:56Pobrano: 676 // 0.20 MB
zipZal_09_Przedmiar_2011-28
Dodano: 2011-06-29 12:22:58Pobrano: 731 // 0.06 MB
zipZal_10_Przekroje_2011-28
Dodano: 2011-06-29 12:23:01Pobrano: 698 // 0.10 MB
pdfZawiadomienie_o_wyborze_oferty
Dodano: 2011-07-15 10:40:49Pobrano: 702 // 0.16 MB
pdfInformacja_o_zawarciu_umowy
Dodano: 2011-08-01 09:26:01Pobrano: 651 // 0.13 MB