ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Czarny Dunajec - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych ul. Kantora, ul. Sienkiewicza, ul. Kmietowicza i ul. Tetmajera

2011-06-06 do 2011-06-28 // Oglądano: 3645 // Wstecz

Przetarg na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Kompleksowa przebudowa dróg gminnych: ul. Kantora, ul. Sienkiewicza, ul. Kmietowicza i ul. Tetmajera o nr ewid. 4301, 3636, 5757 i 3946 w miejscowości Czarny Dunajec w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Znak sprawy: RB.271.23

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 23/2011

Numer ogłoszenia w BZP: 157931 - 2011

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 06/06/2011

Termin składania ofert: do 21/06/2011 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 21/06/2011 godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_2011-23
Dodano: 2011-06-06 14:57:21Pobrano: 781 // 0.31 MB
pdfSIWZ_2011-23
Dodano: 2011-06-06 14:57:37Pobrano: 983 // 0.64 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2011-23
Dodano: 2011-06-06 14:57:39Pobrano: 852 // 0.06 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2011-23
Dodano: 2011-06-06 14:57:42Pobrano: 866 // 0.04 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1i2_2011-23
Dodano: 2011-06-06 14:57:46Pobrano: 866 // 0.04 MB
docZal_04_Oswiadczenie_osob_fizycznych_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1_2011-23
Dodano: 2011-06-06 14:57:47Pobrano: 847 // 0.04 MB
docZal_05_Wykaz-robot_2011-23
Dodano: 2011-06-06 14:57:49Pobrano: 895 // 0.04 MB
docZal_06_Wykaz_narzedzi_2011-23
Dodano: 2011-06-06 14:57:52Pobrano: 861 // 0.04 MB
docZal_07_Wykaz-osob_2011-23
Dodano: 2011-06-06 14:57:55Pobrano: 859 // 0.04 MB
docZal_07-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2011-23
Dodano: 2011-06-06 14:57:57Pobrano: 843 // 0.04 MB
pdfZal_08_Projekt_umowy_2011-23
Dodano: 2011-06-06 14:58:04Pobrano: 860 // 0.26 MB
zipZal_09_Przedmiary_2011-23
Dodano: 2011-06-06 15:00:54Pobrano: 1077 // 5.90 MB
zipZal_10_Dokumentacja_projektowa_2011-23
Dodano: 2011-06-06 15:24:19Pobrano: 1009 // 33.83 MB
pdfZal_11_STWiOR_2011-23
Dodano: 2011-06-06 15:30:25Pobrano: 1069 // 1.29 MB
pdfWezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego - 14-06-2011
Dodano: 2011-06-15 11:04:07Pobrano: 805 // 1.55 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania - z dnia 15-06-2011
Dodano: 2011-06-15 13:18:55Pobrano: 860 // 1.70 MB
pdfPrzedłużenie terminu składania ofert - z dnia 16-06-2011
Dodano: 2011-06-16 11:08:53Pobrano: 852 // 0.27 MB
pdfOgłoszenie o zmianie ogloszenia - z dnia 16-06-2011
Dodano: 2011-06-16 11:09:48Pobrano: 742 // 0.22 MB
pdfZmiana treści SIWZ - z dnia 22-06-2011
Dodano: 2011-06-22 15:03:12Pobrano: 707 // 0.39 MB
pdfOgłoszenie o zmianie ogloszenia - z dnia 22-06-2011
Dodano: 2011-06-22 15:03:57Pobrano: 765 // 0.50 MB
pdfZawiadomienie_o_wyborze_oferty
Dodano: 2011-06-29 14:36:04Pobrano: 786 // 0.15 MB
pdfInformacja_o_zawarciu_umowy
Dodano: 2011-07-06 10:13:49Pobrano: 713 // 0.14 MB